<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?290 <![CDATA[GIỜ HÀNH ĐỘNG]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Tue, 05 Apr 2011 03:56:19 +0000 http://trankytrung.com/read.php?290 Trước cường quyền, trước áp bức của chế độ độc tài, phản dân chủ, nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chịu đầu hàng. Nhiều dòng sông nhỏ sẽ tạo nên dòng sông lớn, nhiều dòng sông lớn sẽ tạo ra biển cả. Đất nước Việt Nam sẽ trở nên hùng cường, bất diệt bởi có những niềm tin như thế.

Mời các bạn nghe lại bài hát GIỜ HÀNH ĐỘNG
............
]]>