<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?622 <![CDATA[Thư ngỏ của nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam gửi Hội nhà Văn Việt  Nam]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Fri, 18 Jan 2013 17:30:48 +0000 http://trankytrung.com/read.php?622

THƯ NGỎ

Thư ngỏ gửi Hội Nhà Văn VN

Tôi Phạm Ngọc Cảnh Nam, người vừa được HNV VNcông bố tặng bằng khen năm 2012 cho cuốn tiểu thuyết “Thế Kỷ Bị Mất” của tôi.

Tôi xin giành quyền được từ chối bằng khen nầy của HNV .

Lý do đơn giản, mà ai cũng thấy là giải thưởng đã không được xét đúng theo tiêu chí văn chương. Và, cũng là để cho sự trung thực còn có chỗ trú ngụ trong ngôi đền thiêng liêng của nó là Văn Học.

 

]]>