<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?869 <![CDATA[SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI DÂN VỀ THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Wed, 27 Jan 2016 15:32:03 +0000 http://trankytrung.com/read.php?869     SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI  DÂN VỀ THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG– Phút nói thật

 

 

       Đại hội đảng lần thứ 12 , sau ngày 28/1 trên báo chí, đài, ti vi…do nhà nước quản lý, ban tuyên giáo chỉ đạo sau những bài xã luận, bình luận…rồi lại một điệp khúc “ Thành công tốt đẹp”. Với tôi, một người dân, có suy nghĩ: Nếu nói đại hội “ thành công” mà người dân theo dõi đại hội, chỉ thấy đại hội gần như dành hai phần ba thời gian để bầu ra một Ban chấp hành trung ương, một Bộ chính trị mới ???

        Không lẽ “ thành công” chỉ có một việc đó sao!

        Người dân như tôi, muốn nói, sau đại hội, người dân tin rằng đảng  sẽ có những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt đất nước Việt Nam này về  tương lai tươi sáng, một đất nước Việt Nam văn minh, dân chủ, quyền con người được tôn trọng thực sự. Vị thế của đất nước Việt Nam, con người Việt Nam được các nước, các nền văn hóa trên thế giới  nể trọng.

        Ai cũng mong, sau đại hội đảng lần thứ 12, đất nước Việt Nam sẽ chuyển mình, trước hết trong nội bộ đảng,  các ông lãnh đạo hãy thể hiện sự đoàn kết, không vì lợi ích phe nhóm,  có bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng một dạ vì nhân dân, vì dân tộc. Thật buồn ở nước ta, những vị trí lãnh đạo của đảng, nhà nước không do nhân dân bầu ra mà do trong đảng, cụ thể ở đây là quyết định của Bộ chính trị và Trung ương đảng. Dù điều đó không đúng với mong muốn của người dân nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận. Trong cơ chế theo quy định của Hiếp pháp do các ông thảo ra, có cho thành lập đảng đối lập đâu, nên bây giờ chúng tôi biết trông mong vào ai??? Chỉ duy nhất có đảng cộng sản, đảng cộng sản của các ông nắm quyền đất nước này suốt mấy chục năm, nhà nước, quốc hội, các hội đoàn trong mặt trận… cũng của các ông.  Các ông xây dựng được một lực lượng quân đội, công an lớn mạnh, không một thế lực nào trong nước, kể cả những thế lực ở nước ngoài mà các ông gọi là “phản động” có thể địch lại được. Các ông giữ được đoàn kết, vì dân tộc, vì quyền lợi đất nước thì sức mạnh của đảng cộng sản tăng lên, quyền lãnh đạo được giữ vững, không ai có thể phá hoại, giành quyền lãnh đạo đó. Ngược lại nếu nội bộ lãnh đạo trong trung ương đảng cộng sản không đoàn kết, vì lợi ích phe nhóm cấu kết với nhau, dựa vào những thế lực lớn nước ngoài phản động như nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay để triệt hạ lẫn nhau…chính các ông tự hủy hoại thanh danh, tự mình làm yếu sức mạnh của chính mình, dẫn đến mất sự chính danh lãnh đạo, kinh tế suy đồi, xã hội hỗn loạn. Lúc đó, không còn con đường nào khác nhân dân sẽ tự phát nổi dậy, máu lại đổ… Là người dân trải qua những cuộc chiến tranh, chúng tôi không bao giờ muốn điều đó ở trên đất nước mình, và tôi tin, nếu các ông còn tâm trí bình tĩnh, sáng suốt đi theo con đường dân tộc, cũng không muốn đất nước ta đi vào con đường đó.

           Sau đại hội, nghĩa là mọi việc an bài,  bình tâm, hết chuyện phải nhìn trước, ngó sau, cũng không phải tính toàn từng đường đi, nước bước để giành quyền lãnh đạo, tôi mong lãnh đạo trong trung ương đảng cộng sản, các ông ngồi lại, hãy nhìn những việc làm được và chưa được để có những việc hợp lòng dân. Rõ nhất, một người dân như tôi, không bao giờ tin rằng, nhà cầm quyền Trung Quốc lại có thể là một “láng giềng tốt” với người dân, với đất nước Việt Nam. Hàng ngày, hàng giờ họ vẫn nuôi tham vọng thôn tính bằng được Việt Nam. Người dân nhìn thấy, các ông lãnh đảng cộng sản Việt Nam chắc thấy rõ hơn người dân: Bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp sự phản ứng quyết liệt của người dân Việt  Nam, trên đất liền nhà cầm quyền Trung Quốc cho quân lấn đất. Ngoài biển họ vẫn đưa người, khí tài đến xây dựng các sân bay, xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo thuộc chủ quyền của nhà nước Việt Nam. Họ còn cho người giả danh kỹ sư, công nhân, người du lịch… trà trộn vào cộng đồng người Việt, để làm nội ứng khi đất nước ta có biến…Kinh tế nước ta, họ không từ một thủ đoạn nào để làm suy yếu từ in tiền giả, phá giá, hàng giả, trộn chất độc vào thực phẩm đầu độc người ăn…  Một nhà cầm quyền ác độc như thế, không lẽ gọi đó là bạn “tốt”!!!Với ban lãnh đạo đảng khóa mới phải có đối sách đúng, nhất là dựa vào ý nguyện của người dân, vào dư luận quốc tế tiến bộ. Coi vận mệnh sống còn của dân tộc lớn hơn vận mệnh đảng để đề ra một đường lối đúng đoàn kết trong dân, đoàn kết trong đảng, thu phục sự ủng hộ quốc tế, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, chặn đứng được âm mưu bành trướng xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc.

         Sau đại hội đảng, ban lãnh đạo đảng, cụ thể ở đây là trung ương đảng và BCT phải có một đường lối mới, không mắc vào sai lầm của đường lối cũ. Nếu như ban chấp hành trung ương cũng như Bộ chính trị của khóa này “khai tâm” thực sự cao thượng, khoan dung, độ lượng, biết lắng nghe cùng ngồi lại với những nhà tri thức chân chính, những tướng lĩnh về hưu còn nặng lòng với vận mệnh dân tộc để tìm con đường sáng cho dân tộc. Dũng cảm từ bỏ những học thuyết Mác – Lê Nin lỗi thời mà không còn mấy nước trên thế giới trọng dụng, thả tự do cho tất cả những tù nhân, chỉ vì bất đồng chính kiến, mà phải vào tù. Đây thực sự là những người yêu nước chân chính, trong những người  đó, có rất nhiều nhà tri thức thông minh, có bản lĩnh mà những nhà lãnh đạo đảng cộng sản có thể bắt tay cùng vạch ra đường lối để đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, thoát khỏi sự trì trệ trong quản lý cũng như chính sách. 

        Được như thế nhân dân, nhất là tầng lớp yêu nước, trí thức chân chính rất vui mừng.

       Sau đại hội đảng, với ban chấp hành trung ương và bộ chính trị mới, có nhiều nhà lãnh đạo trong trung ương cũng như bộ chính trị của khóa trước còn trụ lại. Tôi cho rằng, điều này cũng là điều may, và biết đâu, chính những ông, bà này sẽ có ý thức thay đổi phương thức lãnh đạo, hợp với yêu cầu thời đại, hợp với đòi hỏi chính đáng của người dân. Là bởi, khóa trước ban lãnh đạo trung ương cũng như bộ chính trị không có biện pháp “chữa trị dứt điểm”  để nạn tham nhũng phát triển vô hạn độ, nạn phe cánh, nhóm lợi ích bộc lộ rõ rệt gây nên sự mất đoàn kết trong nội bộ đảng, điều này diễn ra ngày càng nặng đẩy sự điều hành kinh tế, quản lý đất nước vào chỗ khó khăn, không thống nhất, mạnh ai, nấy làm.  Tôi nghĩ rằng, các ông, các bà trong ban chấp hành trung ương cũng như Bộ chính trị khóa mới, từng ở khóa cũ, phải nhận ra vấn đề này, không lặp lại vết xe đổ đó. Chỉ có như thế mới tạo ra uy tín của mình, mới chứng tỏ sự  lựa chọn của các đại biểu đi dự đại hội đảng lần thứ 12 cho các ông, các bà vào trung ương cũng như bộ chính trị là đúng đắn.

        Cũng mong sau đại hội đảng lần này đảng và nhà nước Việt Nam có  những chính sách cụ thể thông thoáng, không nghi kị, đại lượng, chân tình…tập hợp được sự ủng hộ của người Việt Nam đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam mới trong đoàn kết, yêu thương . Hãy rộng lòng với bà con người Việt ở hải ngoại  không gợi lại hận thù, phân biệt.

 

 

          Nếu nói thành công đại hội đảng, tôi tin, không phải do hơn năm nghìn bộ đội, công an cùng khí tài quân sự hiện đại bảo vệ nên được an toàn tuyệt đối. Cũng không phải thành công do hơn một nghìn đại biểu bỏ phiếu thống nhất chọn ra những người vào BCH Trung ương, BCT theo đúng dự kiến. Đại hội thành công lại càng không phải rất ít có ý kiến  phản biện, mà thống nhất cao… Sự thành công đó, nếu nhắc đến chỉ là sự nhất thời, bó hẹp trong một đại hội do có sự sắp đặt trước, không thực chất.

          Sau đại hội đảng, nếu lòng tin của dân vào đảng được tăng lên do đảng gần dân, nghe dân và làm theo những điều dân muốn, là bầu ra được những người lãnh đạo có uy tín đủ tâm, đủ tầm được toàn dân ủng hộ lãnh đạo đất nước, là đề ra được chiến lược bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ,  đưa đất nước tiến đến nền văn minh, dân chủ được thế giới công nhận.

            Đó mới là thành công đúng nghĩa của hai từ này.

      

       

        

        

        

]]>
http://trankytrung.com/read.php?867 <![CDATA[MONG ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 18 Jan 2016 07:42:03 +0000 http://trankytrung.com/read.php?867 MONG ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG – Phút nói thật

 

 

 

         Chỉ còn vài ngày nữa đại hội đảng lần thứ 12 khai mạc, là dân, lại là dân đen nghĩa là thân phận con giun, con dế, không bấu víu vào ai, không quyền lực, chỉ dựa vào sức mình để làm việc, kiếm cái ăn, cái mặc, tôi mong đại hội đảng:

       Mong các ông đoàn kết, đừng chia bè, kéo cánh. Một đảng không đoàn kết, tôi nói khí không phải, tự các ông giết nhau, chứ không có “thế lực phản động” nào phá cả! mà muốn đoàn kết, theo tôi, rất dễ, đảng hãy đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, mọi quyết sách  làm theo  ý nguyện dân tộc. Ý nguyện dân tộc, không phải khó tìm, nếu công khai, minh bạch, thực sự vô tư, công bằng, bằng một cuộc trưng cầu dân ý, các ông sẽ thấy câu trả lời. Đại hội đảng làm theo ý nguyện người dân, lập tức sẽ có sự kết dính mọi người trong và ngoài đất nước Việt Nam vào một khối, những kẻ đi ngược lại quyền lợi dân tộc, không phải chỉ đại hội đảng, mà chính người dân sẽ loại bỏ không thương tiếc

         Tôi cũng mong đại hội đảng lần 12, những đại biểu của đại hội,  tự nhận là người đại diện cho nhân dân hãy làm theo ý nguyện của người dân. Những đại biểu tự nhận là đại diện cho người dân, đại diện cho đảng viên chân chính phải có tiếng nói dũng cảm vạch mặt những kẻ cơ hội, tham quyền cố vị. Vạch bằng được chân tướng những kẻ bề ngoài rêu rao “ giữ vững ổn định, giữ vai trò lãnh đạo của đảng” nhưng thực chất là muốn đưa tay chân mình nắm vị trí lãnh đạo dễ bề thao túng trong hàng ngũ lãnh đạo, loại trừ những người có thể đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, thời đại mà người dân đang cần. Lúc này hơn lúc nào hết, người dân như tôi mong các đại biểu dự đại hội đảng có bản lĩnh, có chính kiến không lệ thuộc vào bất cứ phe nhóm nào để tìm ra một minh chủ có tầm, có tâm. Minh chủ ở đây, không phải do một hai, cá nhân “nặn” ra, mà phải do các đại biểu dự đại hội bầu. Không lẽ các ông tự nhận là đại diện cho nhân dân, đại diện cho những đảng viên chân chính , với lá phiếu của mình, lại buộc phải bầu cho những người, mà chính các ông không muốn, người dân không muốn, đảng viên chân chính không muốn. Đất nước có đi vào thời đại văn minh, hiện đại được hay không? Hay trở thành một phiên thuộc của nhà cầm quyền Trung Quốc ?  Đất nước có một minh chủ thông minh, bản lĩnh, biết đưa dân tộc đến con đường sáng, hoặc ngược lại đẩy dân tộc đến thảm cảnh kinh tế kiệt quệ, người dân khủng hoảng niềm tin, xã hội đầy loạn lạc… thực sự đang phụ thuộc thái độ, ý thức trách nhiệm với lá phiếu của mình khi là đại biểu đi dự đại hội đảng.

      Rất mong các ông tỉnh táo.

      Tôi, một người dân, thực lòng muốn đại hội lần này thành công,  thành công thực chất, chứ không phải thành công như mọi lần, để rồi mỗi lần gọi là “thành công” đại hội đảng, đất nước lại lâm vào khủng hoảng, khủng hoảng sau to hơn khủng hoảng trước.

          Trước hết là ý thức hệ, những ý thức hệ lạc hậu, phản động mà nhân loại loại bỏ, không lẽ các đại biểu dự đại hội đảng không nhận ra.  Ý thức, chủ thuyết Mác – Lê, mà lãnh đạo đảng đang cố giữ, đến thời điểm hiện tại, thực tế chứng minh nó đã đi ngược lại trào lưu lịch sử, đi ngược lại bước tiến của nhân loại, đi ngược lại ý nguyện của người dân. Nếu như đảng cố giữ chủ thuyết này,  dân tộc chúng ta sẽ không thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, điều nguy hiểm hơn, tôi cho rằng, đây một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy yếu sức mạnh của đảng.

       Mà sức mạnh của đảng, đó là lòng tin của dân, có uy tín lãnh đạo… hiện những điều này, cho phép tôi nói thật, các ông không có.  Nếu có, đó là đảng dựa vào sức mạnh của công an, quân đội. Sức mạnh của chính quyền, của một đảng cầm quyền không dựa vào dân mà dựa vào công cụ bạo lực, theo tôi, không vững chắc, thậm chí rất nguy hại. Nhiều bài học của những chính quyền độc tài trên thế giới đã chỉ ra.  Việt bắt bớ giam cầm những người khác chính kiến, có ý kiến phản biện… chỉ càng đẩy mâu thuẫn xã hội lên cao, không được sự đồng thuận của dư luận quốc tế, đảng phải huy động lực lượng đối phó mà lẽ ra có những phương pháp giải quyết rất nhẹ nhàng chỉ làm tăng uy tín của đảng chứ không phải uy tín của đảng đang suy yếu như hiện nay. Tôi mong trong đại hội đảng, các đại biểu có bản lĩnh dũng cảm phát biểu chinh kiến của mình để đảng đi vào con đường hợp lòng dân, hợp thời đại, đất nước bước vào con đường sáng.

                 Tôi cũng mong đại hội đảng lần này là một đại hội của tinh thần hòa hợp, xóa bỏ cách ngăn, xóa bỏ sự chia rẽ. Những người lãnh đạo đảng cần rộng lòng thực sự với những  người Việt xa nước, không bới móc quá khứ hận thù, làm sao người Việt ở nước ngoài trở về dễ hòa nhập, dễ làm ăn, cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam mới. Tiếng nói ủng hộ đảng của họ, nếu như đảng làm tốt việc này, còn có tác dụng tích cực gấp ngàn lần lời hiệu triệu của đảng.

                Là một người dân, trong một đất nước chịu sự lãnh đạo độc đảng, không gì hơn, tôi muốn đảng đi theo ý nguyện dân tộc, được từng người dân trong nước tôn trọng ủng hộ. Chính lẽ thế, tôi bộc bạch những suy nghĩ thật của mình để đại hội đảng, nhất là những đại biểu tham dự đại hội hiểu và có những quyết sách đúng  đưa đại hội đến thành công thực chất, đất nước Việt Nam sẽ sang trang mới, bắt đầu từ đại hội này!

]]>
http://trankytrung.com/read.php?818 <![CDATA[CÓ NÊN THẾ KHÔNG ? - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 03 May 2015 05:57:40 +0000 http://trankytrung.com/read.php?818  

Đại hội toàn thể Hội nhà văn Việt Nam - năm 2010 ( Ảnh minh họa)

CÓ NÊN THẾ KHÔNG ? – Phút nói thật

         Tôi nhận được giấy mời  của BCH Hội nhà văn Việt Nam  tới dự Đại hội Bắc miền trung, Nam miền trung và Tây Nguyên. Đại hội này tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 6 và 7 tháng 5 /2015. Mang tiếng là hai ngày, nhưng theo nội dung giấy mời, thì đại hội chỉ tổ chức có 1 ngày, vì đón khách bắt đầu từ 15 giờ ngày 6/5/2015.

         Một đại hội các nhà văn ở một khu vực tập trung rất nhiều nhà văn, nhà thơ …là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, có bao nhiêu việc phải bàn, trao đổi  mà tổ chức có 1 ngày?

         Chuyện lạ có thật!

          Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, hiện tại là khu vực “ nóng bỏng” nhất so với các khu vực khác trong cả nước, đủ mọi lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, xã hội. Liên tục mấy năm qua những sự kiện lớn gây chấn động đều liên quan đến khu vực miền trung – Tây Nguyên như Vũng Áng, Bô xít, xây dựng nhà máy điện nguyên tử, ô nhiễm môi trường, biểu tình của người dân mất đất, thói nhũng nhiễu vô cảm trước sự đói nghèo của người dân của một số cán bộ lãnh đạo… trách niệm của nhà văn trong vấn đề này như thế nào? Lên án hay thờ ơ hoặc không có trách nhiệm. Đó là chưa kể, trong những năm vừa qua hoạt động của nhiều chi hội nhà văn Việt Nam được thành lập theo quyết định của BCH Hội nhà văn Việt Nam, ở các tỉnh miền trung hoạt động cầm chừng, rời rạc, không liên kết, “bỏ thì thương, vương thì tội”,  nguyên nhân do đâu? Cũng trong những năm vừa qua, bên cạnh việc kết nạp nhiều hội viên mới thì ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhiều nhà văn, nhà thơ có tên tuổi  lần lượt ra đi như nhà thơ Lưu Trùng Dương, Lê Văn Ngăn, Phan Cao Toại… đã đến lúc cần phải tri ân những nhà thơ, nhà văn có tên tuổi bằng hành động cụ thể chứ không phải chỉ là một mục cáo phó và một, hai bài báo tưởng niệm trên báo “ Văn Nghệ”. Đó là tôi còn muốn nói, ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên  có một số nhà văn, nhà thơ tham gia ban vận động “ văn đoàn độc lập”, hiện rất nhiều ý kiến hiểu không đúng về ban vận động thành lập “văn đoàn độc lập”, nhiều nhà văn, nhà thơ ở miền trung tham gia ban vận động thành lập “ Văn đoàn độc lập” muốn có một diễn đàn để họ trình bày, nhất là với các anh, chị em Hội viên HNV Việt Nam đẻ mọi người hiểu về  động cơ của việc làm này? Việc tổ chức Đại hội này là một cơ hội thuận lợi cho họ làm việc đó. Nhưng liệu BCH Hội Nhà văn Việt Nam có cho phép làm việc này không? Miền trung và Tây Nguyên, cho dù bây giờ điều kiện đi lại thuận lợi, dẫu vậy việc gặp gỡ, trao đổi về học thuật của các nhà văn, nhà thơ ở khu vực này hầu như rất khó, do nhiều lý do. Ước ao của các anh chị em Hội viên HNV Việt Nam mong mỏi có một dịp nào đó, thật thuận lợi, được nhiều thời gian ngồi với nhau bàn việc sáng tác, phê bình. Vậy đại hôi chỉ tổ chức có 1 ngày, chỉ chào nhau đã hết ngày, nói chi đến chuyện trao đổi học thuật!!!

       Trong những năm vừa qua, nhiều anh chị em hội viên HNV Việt nam, trong đó có tôi, có cảm tưởng rằng BCH Hội Nhà văn Việt Nam, thích “ hướng ngoại “ nhiều hơn ví như đi nước ngoài nhiều, quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài bằng hình thức gặp gỡ, trao đổi với các nước trong khu vực và thế giới với những hội nghị hoành tráng, Thơ “ nguyên Tiêu” nặng về hình thức. Trong khi đó, “hướng nội” như gặp gỡ, trao đổi, hoặc tổ chức giới thiệu,phê bình tác phẩm… của anh chị em là Hội viên HNV là một yêu cầu bức thiết, thì hình như BCH không để ý. Rõ nhất các hoạt động của các Chi hội nhà văn Việt Nam ở địa phương, như ở khu vực miền trung, Tây Nguyên này “được chăng, hay chớ”  BCH Hội nhà văn Việt Nam không quan tâm!!!

      Một nhà thơ có trách nhiệm nói với tôi, đại hội nhà văn khu vực năm nay, nội dung quan trọng nhất là bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên tổ chức ở Hà Nội trong tháng 7/2015.

      Nếu đúng như thế có cần tổ chức đại hội nhà văn khu vực hay không?

      Nhà văn, nhà thơ đích thực không cần ai đại biểu, đại diện hay phát biểu hộ mình. Nhà văn, nhà thơ đích thực, mỗi người đều có tiếng nói riêng của họ thông qua tác phẩm và những bài phát biểu nói rõ chính kiến của mình về thời cuộc, xã hội, quan điểm để sáng tác ,phê bình. Vậy nên, bầu đại biểu đi dự cấp trên, vô hình dung, thừa nhận có một nền văn học “ phân cấp” “ kẻ sang, người hèn”. Mà điều này, không bao giờ những nhà văn, nhà thơ chân chính chấp nhận. Hơn nữa, nếu như đây là đại hội để bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đâu có cần phải tổ chức đi lại, ăn ở tốn kém như thế. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, có bao nhiêu đại hội , thậm chí cả bầu cử đại biểu Quốc Hội cũng chỉ là hình thức, vì đảng đã chỉ đạo, định hướng… Hội nhà văn Việt Nam hoạt động cũng trong sự định hướng đó. Vậy thì  BCH Hội nhà văn Việt Nam cứ việc triệu tập những nhà văn, nhà thơ  mà BCH Hội nhà văn Việt Nam thấy chấp nhận được với tôn chỉ, mục đích của mình. BCH nói rõ điều đó, tôi tin sẽ có rất nhiều nhà văn, nhà thơ là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam sẽ không thắc mắc, sẵn sàng nhường tiêu chuẩn của mình cho những đại biểu mà BCH Hội nhà văn Việt Nam đã chọn.

         Thâm tâm của tuyệt đại đa số nhà văn, nhà thơ là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam là muốn mỗi kỳ đại hội là đại hội toàn thể. Việc này có lợi rất nhiều điều:

          Trao đổi học thuật chắc chắn sẽ có nội dung phong phú hơn. Với nhiều ý kiến đa chiều, lãnh đạo HNV Việt Nam sẽ hiểu tình hình sáng tác của anh chị em Hội viên hơn. Có người nói, cứ đại hội nhà văn toàn thể, lại giống như cái “ chợ” ai cũng muốn lên nói, nói đủ đề tài, rồi chưa kể chuyện chửi xỏ, nói xấu nhau, chê nhau…  đã từng chứng kiến nhưng tôi cho đó là chuyện bình thường. Một hội nghề nghiệp, phải cho người ta có quyền “ nói”. Anh nói sai, sẽ có người góp ý, anh nói đúng, sẽ được hoan nghênh… Chuyện “vô tổ chức” trong cách phát biểu, đừng nên trách người phát biểu mà quan trọng, người điều hành đại hội giỏi. Ở các nước phương tây, họp quốc hội, có lúc chỉ vì một vấn đề bất đồng mà người ta còn đấm đá nhau, cuối cùng cũng chẳng có việc gì. Pháp luật vẫn thực thi rất kỷ cương, xã hội ổn định, nền hành pháp đi vào nề nếp. Nên thế, chỉ sợ sự “ linh tinh” trong một đại hội , nhất là đại hội nhà văn, mà làm một việc chẳng đừng, là tiến hành đại hội khu vực, nghe thì “ oai” mà nội dung chính chỉ là tìm cách “ thanh lọc” bớt những người hay “ nói”, phát biểu  “trái chiều”… Nếu đúng như vậy, BCH Hội nhà văn Việt Nam tự đánh mất uy tín của mình, thể hiện một sự bị động, đối phó, yếu về bản lĩnh. Điều nguy hại thấy rõ nhất, chỉ chọn những nhà văn, nhà thơ “ hứa đi chung một đường, cùng nhìn một hướng, viết chung một dòng” nền văn Học Việt Nam sẽ đi về đâu? Hơn sáu mươi năm, kể từ năm 1954, nền văn học hiện thực XHCN ở miền bắc và sau năm 1975, cũng nền văn học ấy ở cả nước được đảng, nhà nước tài trợ, cho  phép in trên báo giấy, ở các NXB, nền văn học ấy đã đạt được thành tựu gì để bạn bè quốc tế công nhận. Không lẽ một đất nước, một dân tộc có những biến cố lịch sử lớn, mang tầm thời đại mà chỉ có một cuốn tiểu thuyết “ Nỗi Buồn Chiến Tranh” được bạn bè quốc tế nhắc. Nhắc lại việc này, buồn chứ! Trách nhiệm chính nguyên do này là thuộc về BCH Hội nhà văn Việt Nam. BCH Hội nhà văn Việt Nam trong quá khứ, bao năm không dám khuyến khích, không động viên in những tác phẩm văn học  có tiếng nói nhân bản, khác với tiếng nói đã được chỉ đạo. Chán đến độ, nhiều tác phẩm văn học, do tác giả là Hội viên HNV Việt Nam viết, buộc phải in ở nước ngoài để rồi… tự nhiên thành “sách cấm” không cho phép phát hành trong nước, trong khi bạn đọc đang khao khát đọc những tác phẩm này.

         Lỗi này, nguyên nhân đã nhìn thấy rõ, mọi người muốn phát biểu, muốn hiến kế sách. Những lời phát biểu, hiến kế sách đó đều thành tâm muốn BCH hội Nhà văn Việt Nam phải thay đổi cách điều hành,  muốn có những nhà văn có uy tín, có bản lĩnh , thực tài, thực giỏi lãnh đạo BCH, đưa nền văn học Việt Nam phát triển theo kịp, đúng với dòng chảy thời đại, của quy luật lịch sử. Muốn Hội nhà văn là một tổ chức nghề nghiệp được đảng, nhà nước tôn trọng trên thực tế chứ không phải chỉ là những dòng chữ ca ngợi trong những bài diễn văn chào mừng. HNV phải là một tổ chức với ý nghĩa là một “thành viên” chính phủ, có những tiếng nói quyết định, tuy chưa thay đổi lịch sử, nhưng sẽ góp phần đưa đất nước Việt Nam chảy đúng dòng lịch sử.

         Trên đây chỉ là ý kiến của một cá nhân, hội viên Hội nhà văn Việt Nam, đang sinh sống, viết ở khu vực miền trung - Tây Nguyên. Những ý kiến này có thể chưa đầy đủ, chưa chính xác, cần trao đổi, bàn luận thêm. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ, vẫn có rất nhiều Hội viên Hội nhà văn Việt Nam đang sinh sống, viết ở khu vực này cũng muốn phát biểu như tôi.  Chắc chắn những ý kiến đó sẽ  đầy đủ, hay hơn. BCH Hội nhà văn Việt Nam nên dành thời gian nghe những ý kiến này ( 1 ngày sẽ không đủ), biết đâu sẽ tìm ra được một hướng đi mới cho nền văn học Việt Nam, để nền văn học Việt Nam có những thành tựu lớn, đáng tự hào, sánh ngang bằng với các nền văn học lớn thế giới,  mà bao thế hệ người Việt Nam đang mong đợi.

      

                              

        

]]>
http://trankytrung.com/read.php?684 <![CDATA[GỬI EM, MỘT ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 09 Jun 2013 09:11:48 +0000 http://trankytrung.com/read.php?684

Quốc hội Việt Nam trong một kỳ họp

 

GỬI EM, MỘT ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI – Phút nói thật

         Sắp bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên chính phủ, với em, đó cũng một lá phiếu. Tôi mong em, như hôm thầy trò gặp nhau trong ngày kỷ niệm thành lập trường, em nhìn thẳng nói với tôi: “ Thầy hãy tin em, ít nhất lúc này quốc hội cũng sẽ có những việc làm để dân tin…”.

         Nói thật với em, Quốc hội Việt Nam hiện nay, có nhiều vị tôi không hiểu làm sao, như thế nào các vị ấy lại ngồi trong một cơ quan gọi là “ quyền lực cao nhất” của nhà nước Việt Nam có thể phát ngôn để người dân có quyền nghi ngờ, đây có phải là đại diện cho nhân dân hay không ?  Như có vị phát biểu, nếu có luận biểu tình cần phải hỏi ý kiến bên bảo hiểm nhân thọ, bên y tế… Hay như có vị, đại biểu quốc hội của một tỉnh nói rất hồ đồ rằng, nếu đổi tên nước, chỉ có tầng lớp tiểu thương ủng hộ!!!

          Các vị đó gần như không biết hoặc cố tình không biết nguyện vọng của nhân dân lúc này đòi hỏi là những điều gì? Nói rõ hơn họ đã quay lưng với nhân dân.

          Sự nhận thức ấu trĩ như thế làm sao có thể để người dân đặt niềm tin vào những vị đại biểu quốc hội đó giúp đất nước tiến kịp với các nước dân chủ, các nền văn minh tiến bộ thế giới.

       Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông của Việt Nam vẫn tuyên truyền rằng : “ Quốc hội Việt Nam là đại diện cho nguyện vọng và ý chí của toàn dân Việt Nam”.

         Tôi cũng cố gắng tin như thế!

         Nhưng thực tế đặt ra những câu hỏi rất khó trả lời.

         Đại diện cho nhân dân làm sao trong quốc hội, các đại biểu đa số là đảng viên. Mà đã là đảng viên không thể làm trái với ý kiến chỉ đạo của đảng. Đảng chỉ có hơn ba triệu đảng viên, còn cả dân tộc hơn tám chục triệu người?

        Đại diện cho nhân dân trong quốc hội, tại sao  có rất nhiều ý kiến đóng góp sửa đổi hiến pháp của đủ tầng lớp, đủ thành phần, nhiều ý kiến đóng góp có lý , có tình mong nhà nước Việt Nam thành một nhà nước dân chủ, tiến bộ được cả thế giới công nhận. Nhưng những ý kiến đó không đem ra công khai, không được phổ biến trong nhân dân, thậm chí có đại biểu quốc hội cũng chưa đọc những ý kiến đóng góp này?

       Đại diện cho nhân dân trong quốc hội, tại sao những ý kiến phê phán của đại biểu quốc hội về hiện tượng tham ô, chạy chức, lãng phí, công an đàn áp dân…  của một số cán bộ công  quyền không hề được tôn trọng, không giải quyết triệt để?

      Đại diện cho nhân dân trong quốc hội tại sao khi nhân dân tự phát biểu tình yêu nước phản đối những hành động gây hấn, xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc với Việt Nam thì bị đàn áp, bỏ tù thậm chí còn bị vu khống do các “ thế lực thù địch phản động kích động chống phá” mà quốc hội không có ý kiến?

           Còn em.

           Với đội ngũ lãnh đạo hiện nay của nhà nước Việt Nam, qua những việc làm, phát ngôn… uy tín của họ đã thực tế được nhân dân đánh giá rõ nhất. Rất tiếc chưa có cuộc trưng cầu dân ý một cách công khai, minh bạch, dân chủ, tự do, có sự giám sát chặt chẽ của những đại biểu do nhân dân bầu ra, nên không có sự đánh giá một cách trung thực. Bây giờ chỉ còn quốc hội, đánh giá uy tín các vị trí lãnh đạo nhà nước qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới. Em hãy đứng về phía nhân dân, theo ý nguyện nhân dân. Em nhìn các vị trí lãnh đạo nhà nước bằng con mắt của người dân,  chứ không phải chịu sức ép của một “ nhóm lợi ích” để bỏ một lá phiếu đánh giá sự tín nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhà nước trái với lương tâm của mình, nhất là trái với ý nguyện nhân dân. Có nhiều vị lãnh đạo đang hy vọng cuộc bỏ phiếu “tín nhiệm”này  để có thể tự hào tuyên bố, tôi vẫn được “ nhân dân ủng hộ”.

          Tôi biết em đang ở thế khó, đang có sự chọn lựa hết sức gay gắt. Làm thế nào để thể hiện bản lĩnh của mình?

       Còn nhớ, khi tôi dạy em, em là một sinh viên để lại cho tôi nhiều ấn tượng: Ít nói, nhưng nói câu nào đều có sự suy nghĩ kỹ, thuyết phục người nghe. Đã có lần, trước một vấn đề lịch sử còn tranh cãi, em mạnh dạn trình bày ý kiến, ý kiến của em gần như ngược hẳn lại với ý kiến của tôi, giáo viên lịch sử dạy phần đó. Lúc ấy ý kiến đó là sự “ phản biện” duy nhất trong lớp, nhiều bạn nhìn em với con mắt nghi ngại. Sau này, em có hỏi tôi: “ Em nói như vậy thầy có đánh giá xấu về em không?”. Lúc đó tôi chưa trả lời, nhưng về nhà nghĩ lại, tôi thừa nhận em nói đúng, càng về sau thực tiễn khẳng định những vấn đề em nói hôm đó, rõ ràng, minh bạch, không đúng với những điều tôi giảng dạy cho sinh viên mà lại đúng với ý kiến của em,  tôi càng quý em hơn.

         Khi em trở thành một cán bộ lãnh đạo, một đại biểu quốc hội, thầy trò gặp lại nhau, tôi nói với em, ở đâu, dù ở vị trí nào, em hãy giữ và bảo vệ chính kiến của mình đến cùng, nếu như vấn đề đó em thấy đúng, phù hợp với lý luận cũng như thực tiễn, mà nhất là phù hợp với lòng dân,  được dân ủng hộ như từng có lần em bảo vệ ý kiến của em trước tôi.

    Cho dù lá phiếu của em có thể là thiểu số, không mảy may động chạm, làm suy suyển một chút nào đến vị trí lãnh đạo đã rất mất uy tín của ai đó, nhưng lá phiếu của em ít nhiều cũng đem lại niềm hy vọng cho người dân rằng : Xã hội, đất nước sẽ nhất định tiến lên con đường dân chủ, văn minh như các nước tiến bộ trên thế giới vì trong quốc hội Việt Nam vẫn có những đại biểu chân chính, thực sự đại diện quyền lợi cho người dân, đứng về phía nhân dân.

       Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng đó là tia hy vọng.

      Trong đội ngũ những người yêu nước chân thành, khao khát một chế độ dân chủ thực sự, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết,đang ngày một đông, tôi rất mong, có tên em.

                  

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?679 <![CDATA[CHỊ DOAN HIỂU ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 16 May 2013 12:55:21 +0000 http://trankytrung.com/read.php?679                   

                                CHỊ DOAN ĐÃ HIỂU ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH – Phút nói thật

                Chị, với cương vị phó chủ tịch nước, có những lúc thấy chị phát biểu hay đi thăm thú chỗ này, chỗ kia, tôi lại giật mình. Hình như chị chưa hiểu đúng vị trí của mình, hay chính xác hơn, chức “ Phó chủ tịch nước” là việc làm quá sức.

               Ai đời, đến tận bây giờ, đến đứa trẻ con, nó chỉ một lần ra nước ngoài, nhất là những nước tư bản tiên tiến, đều hiểu rằng, có lẽ phải đến một trăm năm nữa, nước ta may ra mới tiến gần kịp các nước đó về tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội. Chẳng thế, không biết gia đình chị có thế không ? Chứ bất cứ gia đình nào ở trên lãnh thổ Việt Nam, có điều kiện kinh tế một chút, đều mong muốn gửi con cái của họ sang các nước tư bản lớn để học tập, lập nghiệp. Còn nói đến thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước tư bản lớn, với chị, nguyên hiệu trưởng một trường đại học, chắc rõ hơn tôi, họ hơn chúng ta rất nhiều… Thôi, tôi không liệt kê nữa, ấy vậy có lần chị phát biểu “ Dân chủ nước ta hơn gấp triệu lần dân chủ tư bản”.

          Chị phát biểu như thế thì quá nguy!

           Nước ta lấy gì mà so sánh với các tư bản lớn. Sở dĩ các nước tư bản lớn có nền kinh tế phát triển vượt bậc vì các nước đó có nền dân chủ đúng nghĩa làm nền tảng. Họ có luật pháp nghiêm minh,  từ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng,,, dính vào tham nhũng đều phải ra trước tòa, trả lời những câu hỏi mà công luận đòi hỏi. Không hề có chuyện “ xử lý nội bộ”, “xét thành tích để chiếu cố” hay như “chờ ý kiến của trên” hoặc “ chưa có sự chỉ đạo của thường vụ”... Người dân các nước tư bản, họ được quyền biểu tình, ra báo, xuất bản tư nhân, quyền tự do bỏ phiếu bầu những vị lãnh đạo mà mình biết mặt, biết tên, chứ không phải như ở ta, mà chị là đại biểu quốc hội rõ nhất, người dân đi bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội, có khi không biết người đó là ai?

         Mới sơ qua như thế, thì thấy rằng, với cương vị phó chủ tịch nước, thường hiểu là người có trình độ, có hiểu biết, vậy chị phát biểu một câu cũ mèm, hay nói cách đây hơn ba chục năm, một nhận  thức hết sức ấu trĩ, lạc hậu khi nước ta lúc đó bị bưng bít thông tin. Một câu nói rất sai lầm cả lý luận và thực tiễn, người dân không phục chị, trong đó có tôi và tôi càng  thấy đảng đã đặt chị không đúng vị trí cần có của một người lãnh đạo.

         Đến vừa rồi, nhân đại lễ đền Hùng, một ngày quốc lễ, người dân cả nước hướng về đền Hùng mà vái vọng, người đi dự lễ, nhất là quan khách, họ ăn mặc lịch sự, có người còn khăn đóng, áo dài… thể hiện sự thành kính với tổ tiên thì chị đến đền Hùng mặc áo cộc tay, quần âu… coi như đây là cuộc thăm viếng bình thường.

         Thế là chị không hiểu vị trí của chị rồi.

         Về chức bên chính quyền, trong cả nước, chị chỉ đứng sau một người, còn đứng trên muôn triệu con người. Người dân nhìn chị không chỉ đơn thuần là một vị lãnh đạo, mà đó là hình ảnh của một nước, từng tự hào có truyền thống văn minh, lịch sự, gia giáo. Thế mà, đường đường là một phó chủ tịch nước, chị ăn mặc như vậy, như một sự coi thường tiên tổ để thắp hương, vái lạy trước bàn thờ ông bà. Người dân sẽ nghĩ thế nào, khi chị rao giảng về “ đạo đức lối sống của con người mới xã hội chủ nghĩa ”.

       …Mới chỉ một vài việc như vậy, tôi nghĩ rằng, chị không biết mình đang đứng ở vị trí nào, nhất là trong lòng người dân, để hành đạo, giúp đời!!!

         Nhưng vừa rồi, ngày 14/5 phát biểu tại phiên họp thường vụ Quốc hội, chị đã nói được những điều mà nhân dân thấy, chỉ có những người lãnh đạo có khi “ thấy” nhưng cố tình nhắm mắt như “ không thấy”: “ Tôi thấy nguy cơ lắm rồi các đồng chị ạ!” để nói về thực trạng kinh tế hiện nay của nước ta. Chị cũng phân tích nhiều điều “ trúng phóc” của một nền kinh tế, mà như nhiều nhà kinh tế nhận xét “ đang gặp khủng hoảng , chưa tìm thấy lối ra”. Chị còn chỉ rõ những nguyên nhân gây nên bế tắc của một nền kinh tế mất sự định hướng, rối loạn về sự chỉ đạo…

       Tôi đọc bài phát biểu của chị, mới nhận ra rằng, chỉ có thể một người làm kinh tế, hiểu kinh tế mới phát biểu được như vậy ( xem phần sau) và lý lịch của chị ( xem phần sau), cũng rõ ràng, chuyên nghiên cứu về kinh tế, mới có thể nói những điều chuyên ngành mình nắm.

        Cũng qua sự việc này, tôi đã nhìn chị với sự thông cảm lớn. Giá như … cứ để chị làm công việc giảng dạy kinh tế của một trường đại học, hoặc như yên vị ở một chức hiệu trưởng trường đại học thương mại, biết đâu nước ta lại có một cán bộ giảng dạy đại học giỏi, đào tạo ra nhiều chuyên gia kinh tế giúp ích cho nước nhà, hoặc giả như sẽ là một hiệu trưởng, giáo sư có uy tín biết nâng cao vị thế một trường đại học kinh tế có vị trí trong khu vực, tương lai không xa là một trường đại học được xếp hạng trong các trường đại  học nổi tiếng thế giới. Nhưng đảng lại bố trí cho chị một chức vụ tưởng là “ quan trọng” lớn hơn chức vụ chị từng nắm, nhưng mọi người nhìn vào chức vụ đó,  lại thấy, nó mang tính  “hiếu hỷ” là chính, một việc mình không chuyên sâu, không phù hợp mà người ta bắt nói phải như thế, đi đứng phải như thế… làm sao không có lúc chị sai lầm.

      Cũng qua việc này, tôi cũng thấy rằng, sai lầm lớn nhất của một số vị lãnh đạo nước mình hiện nay là không biết vị trí mình đang đứng ở đâu trong lòng người dân.

      Có vị chỉ là một nhà lý luận đơn thuần, thủ đoạn không biết, ấu trĩ về nhìn nhận thời cuộc, tài không có, được bố trí vào vị trí lãnh đạo, không biết mình đang đứng ở đâu mà  dám tuyên bố thế này, thế kia rồi đến khi thực hiện không ra đầu, ra đũa, lúng ta, lúng túng, rối như canh hẹ, chỉ tổ làm cho lòng người chán ngán, sân khấu chính trị ở Việt Nam, cũng vì thế mà rã như chợ chiều hết phiên. Giá như… cứ để ông ấy viết những bài báo lý luận có khi hay, vì đó là chuyên môn sâu của ông. Những bài báo đó giúp cho người đọc có chỗ để so sánh sự khác biệt giữa lý luận và thực tiễn để biết ai thắng, ai thua.

      Hay như có vị, đảng cử ra lãnh đạo kinh tế, mà không chuyên sâu kinh tế như chị, lại có máu tham, thừa thủ đoạn đục khoét… thì làm sao kinh tế đất nước không đi vào hồi bi bét…

       Một bài báo nhỏ, thực ra, tôi chỉ ao ước, nước ta có một hiến pháp tân tiến phù hợp với xu thế thời đại, một cuộc bầu cử thật dân chủ, tự do, để cho dân được thỏa mái lựa chọn, bầu ra các vị lãnh đạo như các nước tư bản lớn, tiên tiến. Tất lúc đó sẽ có những vị lãnh đạo tài giỏi, được đặt đúng vị trí  của mình, phát huy hết khả năng, không có những sai lầm, ấu trĩ như chị đã mắc phải.

      Và cũng chỉ như vậy, tôi tin người dân sẽ không để chị làm một chức vụ lớn hơn, mà chị tự thấy không phù hợp, có khi lại hủy hoại thanh danh của mình. Lúc đó, chị vẫn yên vị một tiến sỹ kinh tế giảng bài giỏi, được mọi người kính nể, một hiệu trưởng tốt của  một trường đại học danh tiếng mà sinh viên tự hào.

      Hãy trở về đúng vị trí phù hợp với khả năng của mình, chị Doan ạ!

                 ----------------------------

          BÀI ĐOC THÊM

            Thím Doan: Tôi thấy nguy cơ lắm rồi các đồng chí ạ!

           Là người kín tiếng, cẩn trọng, nhưng nhắc đến dư nợ tín dụng “chỉ hơn 1%”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lên tiếng cảnh báo về tình trạng đồng vốn “gần như đóng băng”. Theo bà, việc ứ đọng vốn khiến DN không sản xuất kinh doanh được “phải được tập chung tháo gỡ ngay, không có thì chết”. “Tôi thấy nguy cơ lắm rồi các đồng chí ạ”.

              Đồng vốn gần như bị đóng băng
Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay 14.5, Phó chủ tịch nước nhìn nhận những khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt là tình trạng các DN. “tất cả là từ đồng tiền” và tình trạng đồng vốn hiện nay, qua dư nợ tín dụng chỉ hơn 1% là “gần như đóng băng”. Theo bà, vấn đề cấp bách cần tập chung giải quyết chính là chính sách tiền tệ và quản lý dòng vốn. “Nếu cần thì phải khoanh nợ, giãn nợ”- bà nói.
Phó Chủ tịch nước cũng kêu gọi “Có ứng xử thật tốt đối với đầu tư công” bởi theo bà vấn đề điều hành, dù “không dám nhận xét, kết luận là giật cục, nhưng đang thế này mà chúng ta ngừng hết” khiến các địa phương, cơ sở gặp không ít khó khăn.
Nhìn nhận những vấn đề của nền kinh tế, Phó Chủ tịch nước cho rằng “quản lý của chúng ta có yếu kém”, đây là một trong những nguyên nhân khiến “Nền kinh tế bị phụ thuộc”. Thẳng thắn nói “Đây là nguy cơ”, bà Doan đặt câu hỏi nếu doanh nghiệp FDI mà rút hết thì nền kinh tế của chúng ta sẽ “rỗng”?!. “Tôi băn khoăn không biết hỏi ai- bà nói- Các doanh nghiệp FDI ra sức phát triển mở rộng sản xuất mà lại báo lỗ, không chịu nộp thuế. Cụ thể là Coca Cola, mở rộng sản xuất hết chỗ, trốn thuế, trốn nộp bảo hiểm cho người lao động. Ai chịu trách nhiệm chỗ này? Ai chịu trách nhiệm cần địa chỉ cụ thể chứ không thể chung chung mãi được nữa rồi.
Các bộ ngành tự giác, mạnh dạn xin rút đi
Đề xuất giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, Phó Chủ tịch nói thẳng về sự chồng chéo trong việc thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia. Chẳng hạn, có chương trình nước sạch riêng, trong khi Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng lại nước sạch.
Dàn trải, chống chéo, tiền mất, trong khi cái gì, công trình nào cũng dở dang, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Doan thẳng thắn nói sự lãng phí “có ngay chính trong chủ trương của chúng ta”. “Tôi phải nói thật với các đồng chí là Bộ nào cũng muốn giữ (chương trình mục tiêu quốc gia) Nhưng chúng ta phải phải nhìn thẳng khó khăn của đất nước để mạnh dạn xin rút đi”- bà kêu gọi.
Nhắc lại cả 16 chương trình mục tiêu quốc gia này đều đã được Quốc hội biểu quyết thông qua, với việc quyết ngay từ khâu phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước đề nghị nếu giờ thấy bất hợp lý thì chính Quốc hội phải kiên quyết điều chỉnh, thậm chí cắt bỏ, ngay trong việc phân bổ ngân sách. “Chúng ta đang nể nang- bà nói- đặc biệt trong việc phân bổ ngân sách”. Đặt vấn đề trách nhiệm của Quốc hội bởi theo Phó Chủ tịch nước: “Quốc hội không dám bàn thì ai nói nữa”.
Nhắc lại rằng “Các phiên họp đều có kết luận có nhìn nhận kết quả giám sát không đi đến cùng, giám sát xong để đấy”, bà Doan kêu gọi việc tăng cường kiểm tra giám sát: “Chúng ta xúm nhau lại tạo sự đồng thuận để tìm những yếu kém trong quản lý, dù không nặng về xử lý, mà để khắc phục những yếu kém”, và việc này cần phải làm một cách kiên quyết, song song với việc “QH lần này đưa ra vấn đề tiết kiệm chi tiêu công, hội thảo, hội họp, đi nước ngoài”.

-------------------------

    Nguon: blog daotuan

 

 

         Xem thêm: Tiểu sử của bà Nguyễn Thị Doan – theo Wikipedia

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
            

Nguyễn Thị Doan

            
            

Phó Chủ tịch   nước Việt Nam

            
            

Nhiệm kỳ

            
            

25 tháng 7 năm 2007 – nay
            5 năm, 293 ngày

            
            

Tiền nhiệm

            
            

Trương Mỹ Hoa

            
            

Kế nhiệm

            
            

đương nhiệm

            
            

Khu vực

            
            

Flag of Vietnam.svg Việt Nam

            
            

Đảng

            
            

Đảng Cộng sản   Việt Nam

            
            

Sinh

            
            

11 tháng 1, 1951 (62 tuổi)
            
Hà Nam

            

Nguyễn Thị Doan (1951-) là một nữ chính trị gia Việt Nam. Bà hiện là Phó Chủ tịchnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII tỉnh Hà Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

Tiểu sử và quá trình công tác [sửa]

Bà Nguyễn Thị Doan sinh ngày 11 tháng 1 năm 1951 tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bà là giáo sư, tiến sĩ kinh tế và có trình độ cao cấp về lí luận chính trị. Bà Nguyễn Thị Doan gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11 tháng 7 năm 1982.[1]

·                    Tháng 10 năm 1973: Tham gia cách mạng.

·                    Từ 1968 đến 1973: Học và tốt nghiệp tại trường Đại học Thương mại Hà Nội.

·                    Từ 1974 đến 1979: Là giảng viên trường Đại học Thương mại Hà Nội.

·                    Từ 1981 đến 1992: Là nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế tại Bulgaria. Sau đó sang Pháp học và làm luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Quản lý Kinh doanh châu Âu.

·                    Năm 1993: Là hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Hà Nội.

·                    Tháng 6 năm 1996: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

·                    Tháng 8 năm 1999: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

·                    Tháng 4 năm 2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

·                    Tháng 12 năm 2005: Tại Đại hội Đảng bộ khối I cơ quan Trung ương lần thứ 6 được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối.

·                    Tháng 4 năm 2006: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

·                    Ngày 25 tháng 7 năm 2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay cho bà Trương Mỹ Hoa.

·                    Tháng 1 năm 2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.[1]

·                    Ngày 26 tháng 7 năm 2011 được quốc hội khóa XIII bầu lại giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

·                    Hiện nay, bà còn là Đại biểu Quốc hội khóa XIII ( tỉnh Hà Nam), Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung Ương, Chủ tịch Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ủy viên Hội đồng lí luận Trung Ương .

        

]]>
http://trankytrung.com/read.php?671 <![CDATA[VỀ THÔI ANH - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 05 May 2013 15:15:54 +0000 http://trankytrung.com/read.php?671

 

 

VỀ THÔI ANH – Phút nói thật

          

               Những sự kiện dồn dập, liên tục xuất hiện trong những ngày gần đây giúp cho mọi người  càng nhìn thấy rõ, làm sao một mình anh có thể chống lại cả một tập đoàn “lợi ích nhóm”, chúng liên kết chặt chẽ với nhau từ cấp cơ sở lên đến trung ương. Chúng tung mọi mưu ma chước quỷ hòng không có chỗ cho anh tựa. Anh chỉ như một võ sỹ mù, có sức đấy nhưng không có mưu  chống lại. Nếu có, những cú ra đòn của anh chỉ như đấm vào không khí, không hề có một tác dụng nào.

           Càng sai lầm hơn, khi bức tường anh định dựa, hoá ra bức tường mục, nền long, gạch vỡ không ai dám đến gần vì sợ bức tường đó đổ trúng đầu mình.  Tất cả đều nhìn thấy, sao anh không nhìn ra, để rồi hiện tại,  một mình anh chống đỡ cho bức tường khỏi đổ trong cô đơn, kẻ thương hại cho anh thì ít, mà kẻ vỗ tay sung sướng, hả hê thì nhiều.

           Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong đời anh.

           Không biết anh nhận ra chưa? Với một chế độ dân chủ thực sự coi DÂN là trên hết, làm việc vì nhân dân, sự chọn lựa của người  dân là sự phán quyết cuối cùng, chắc chắn anh sẽ nhẹ lòng nếu như ở vị trí lãnh đạo mà người dân yêu cầu và vui vẻ nghỉ ngơi nếu như mình cảm thấy công việc đó quá sức.

         Khốn thay, đất nước ta, hiện tại, không có chuyện đó.

          Vì thế bây giờ, trong anh là sự ấm ức, căm giận những kẻ tưởng là đồng chí đấy, là cùng chung lý tưởng đấy, hoá ra đối xử với nhau còn hơn kẻ thù chỉ vì anh không cùng chung lợi ích “nhóm”, hơn nữa, anh là vật cản để “nhóm” đó mất quyền lợi. Nên chúng tìm mọi cách cô lập anh, để anh vẫn ở chức đó, nhưng không hơn một con “bù nhìn” trông dưa là bao nhiêu.    

            Trong con mắt của người dân, trước đây người dân dành cho anh là sự ngưỡng mộ, giờ chỉ còn thương hại.

              Chúng tôi cũng có sai lầm. Quá kỳ vọng vào anh, rồi cũng ngây thơ như anh, rằng, anh sẽ làm được mọi việc như đã làm ở thành phố này.

          Sự đời không phải thế, ở thành phố anh còn dựa vào dân, vào một tập thể lãnh đạo đoàn kết, họ coi anh là một “ minh chủ”  thực sự. Và anh ra ngoài kia, sẽ có người “ minh chủ” đủ trí tuệ, thừa bản lĩnh, có tài tổ chức, quyết đoán là ngọn cờ tập hợp mọi người, giúp anh hoàn thành mọi công việc. Nhưng… hoá ra, người “ minh chủ” đó,  tài hèn, sức cạn, yếu bản lĩnh, ngu muội trong nhận thức chỉ muốn đưa anh ra làm cái  “ mộc” che cho mình khỏi ngã. Ông ta không làm được việc đó, đau xót hơn, còn làm anh bị mất uy tín, đẩy anh đến cái thế “ Đi cũng dở, ở không xong”.

          Và chúng tôi…ngậm ngùi trong nỗi buồn và sự nuối tiếc.

          Giá như anh vẫn ở thành phố này!!!

           Chúng tôi biết,  đêm nay và những đêm hôm sau, sau hội nghị này, biết đâu anh sẽ mất ngủ. Sức khỏe của anh, không phải sụt mấy ký mà là nhiều ký. Có thể anh trăn trở, mình phải làm gì đây? Trước mắt phải đi con đường như thế nào? Rồi liệu mình có thể đứng vững được hay không? Trước sự tấn công dồn dập, nhiều hướng… của nhiều kẻ không ưa anh.

            Hàng trăm câu hỏi, không dễ để cho anh có câu trả lời.

            Chúng tôi cũng giống anh, trước hiện tình này, ngổn ngang bao nhiêu sự ưu tư, lo lắng đến vận mệnh đất nước, tồn vong của một chế độ mà rất khó tìm câu trả lời.

            Ai là “ minh chủ” cứu đất nước!

            Còn một điều may cho chúng tôi, khác anh,  chúng tôi là DÂN.

             DÂN nên dễ sống.

             Ai tốt , để phúc cho đời, bỏ qua quyền lợi giai cấp, bản thân biết lo cho DÂN, lo cho sự tồn vong của cả dân tộc, chúng tôi sẽ theo, hết lòng ủng hộ. Ai phản DÂN, phản lại giống nòi, cam tâm làm tay sai ngoại bang, cho dù dưới bất cứ chiêu bài gì, thì chúng tôi chống, chống đến cùng.

            Điều đó rất minh bạch, rõ ràng.

            Chỉ có sống với DÂN, đi với DÂN, vì DÂN mình sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản.

            Về thôi anh, về làm DÂN cho sướng.

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?643 <![CDATA[HÃY THƯƠNG CHÚNG TÔI - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Fri, 15 Mar 2013 13:48:29 +0000 http://trankytrung.com/read.php?643

 

HÃY THƯƠNG CHÚNG TÔI Phút nói thật

        Trước những câu hỏi lớn của thời đại, cả dân tộc muốn có một hướng đi đúng, là người viết văn, làm thơ, viết báo chân chính, lập trang blog - Theo tôi nghĩ -  là để muốn nói rõ chính kiến của mình, góp phần tìm ra đáp số đúng của điều đó. Cho dù chính kiến của họ, thông qua những bài viết, chắc gì những người lãnh đạo đã nghe. Tôi rất tin không có ai đứng đằng sau xúi giục những nhà văn, nhà thơ, nhà báo chân chính viết những bài đó. Trước bất công xã hội, trước những tệ nạn làm cho đạo đức con người chao đảo… những nhà văn, nhà thơ chân chính còn đắng đót lo cho vận mệnh dân tộc buộc phải lên tiếng bằng những bài viết đăng ở trang blog do họ lập, mong muốn xã hội chúng ta tốt lên, con người sống đúng với phẩm giá của mình, những nhà lãnh đạo được dân tin, dân mến, chế độ, nền chính trị ổn định.

          Cũng vì sự “tín chỉ” như vậy mà rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, thậm chí cuộc sống thường nhật của những nhà văn, nhà thơ, nhà báo đó có lúc bị đảo lộn, không bình an !!!

        Nên thế, lập trang blog, không biết có ai nghĩ giống tôi không? Lập trang blog không phải khoe khoang khả năng viết lách, lại càng không phải để “chống đối” hay “ kích động”… suy nghĩ, kể cả sức và lực, tôi không thể làm được điều đó. Lập trang blog chỉ vì một điều đơn giản là để được nói tiếng nói của mình. Dẫu tiếng nói đó, có khi đúng được người đọc đồng tình, cũng có khi người đọc không đồng tình. Đúng, mình sẽ phát huy, còn không đồng tình, có lời góp ý, mình sẽ tiếp thu, sửa chữa.

        Càng chân thành càng tốt.  

         Còn một điều nữa, lập trang blog, là cách mình công bố tác phẩm nhanh nhất, sướng nhất là không ai biên tập, tự chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình, bạn đọc sẽ hiểu đúng mình hơn.

          Lập trang blog, nói thẳng ra là gặp muôn điều khốn khó, ngoài tiền nộp đều phí mạng, còn  phải chăm viết, lười không viết, không có bài mới, số lượng lượt người truy cập sẽ giảm liền. Vì vậy, một ngày không rờ tới bàn phím, không ngó vào màn hình là thấy khó chịu. Cũng vì thế, gần như trong đầu luôn luôn phải nghĩ những đề tài để viết, có lúc quên cả chuyện ăn uống, quên cả chuyện gia đình, con kêu, vợ nhăn cũng mặc kệ,  nhuận bút không có một chinh, thậm chí còn “lẹm” vào đồng lương hưu còm cõi, hao tổn không biết bao nhiêu sức lực. Nhưng… chỉ cần nhận được một dòng phản hồi của bạn đọc ( Cho dù dòng phản hồi đó có thể khen hoặc chê) góp ý với bài mình vừa viết thế là bao nhiêu mệt nhọc tan biến, lại muôn ngồi vào bàn phím, gõ bài khác. Những bài viết trên blog, đó là những suy nghĩ thật của mình vì không ai đặt mình, cũng không ai khoán cho mình phải viết. Nếu có người hiểu cho mình, không sao, còn không phải như thế, chịu lời thị phi, thậm chí mắng mỏ, chửi tục… cũng không nên tự ái.

         Dễ gì được bạn đọc, đọc một cách chăm chú, rồi còn cho nhận xét.

        Với người viết, thế là hạnh phúc.

        Nhưng nói đi cũng nói lại. Mỗi bài viết được công bố trên báo giấy hoặc các trang mạng  là một sự lao tâm khổ tứ đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vất vả đến cùng cực, chỉ mong bạn đọc tôn trọng. Nghĩa là đọc và góp ý chân thành, động viên, coi nhau như anh em trong nhà, đừng chửi bới, quy chụp, suy diễn. Hoặc giả có đăng lại bài của mình ở đâu đó, cũng chỉ mong ghi hộ tên tác giả, hay nguồn cung cấp bài cho rõ ràng. Mình đâu có đòi hỏi gì nhiều, làm như thế mới thể hiện là người có văn hóa, được mọi người nể trọng. Vừa rồi nhà thơ Văn Công Hùng cho biết, có một tay gọi là “ nhà báo”, y “ đánh thóp” bài của nhà thơ, xào xáo lại chút ít rồi đem in ở báo giấy mà không hỏi nhà thơ lấy một tiếng. Nhà thơ dọa đưa việc này lên công luận, nghe đâu, tay “ nhà báo” này đánh tiếng xin lỗi rồi hứa sửa lỗi bằng cách …sẽ cố gắng lên Gia Lai gặp nhà thơ, hứa sẽ đãi nhà thơ bằng một chầu cà phê.

            Nghe vừa ai oán, vừa buồn cười!

             Tôi vừa đọc một tản văn của nhà văn Nguyễn Quang Lập, nhà văn kể lại một câu chuyện vừa hài vừa bi về một ông bạn, đã ở một chức rất to, nhưng bất chấp cả đạo đức, bất chấp rằng mình không có tài,  lại đi đạo thơ, một bài thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh.  Bị nhà văn Nguyễn Quang Lập phê bình, tay bạn “ chức to”  đó vẫn không thâý ngượng, vẫn cười nói hỉ hả.

             Không khéo, tôi đồ rằng, sau này nếu có ai đó viết về lịch sử văn học Việt nam thời hiện tại này, phải có một mục riêng nói về lịch sử “ đạo văn”, “đạo thơ” một biểu hiện sống động của việc luật pháp bị buông lỏng, một mảng tối sậm,  trong nhiều mảng tối sậm của xã hội…

            Đến giờ hình như chuyện ăn cắp thơ, ăn cắp văn chỗ nào cũng có, đến đâu cũng gặp…

             Nhà thơ, nhà văn, nhà báo chân chính không biết kêu ai.

            Còn đây là chuyện của tôi. Truyện ngắn “ Một câu chuyện buồn”, tôi viết đã lâu ( các bạn sẽ xem lại phần sau). Truyện ngắn này đăng ở tập truyện ngắn “ Cô bé và cành mai” - NXB Văn Học -1997. Ngoài ra truyện ngắn đó còn được in trong một số tuyển tập truyện ngắn, nhiều trang mạng cũng in truyện ngắn này, đề tên thật của tôi. Rõ ràng là thế, thế mà vừa rồi một tuần san của một tờ báo giấy in truyện ngắn này, sửa bèn tiêu đề thành “ Chuyện chú bé bán báo”  mà không hỏi ý kiến tác giả, không đề tên tác giả, đã thế lại còn “ chua” thêm một câu như thật “ Thanh Tâm sưu tầm”. Thật chẳng ra làm sao.

         Thời buổi “đói kém” văn hóa nên cũng chẳng cần đến nhân cách.

          Tôi phải gọi điện đến hai, ba lần mới gặp được vị đại diện tổng biên tập tờ báo này để hỏi cho ra nhẽ. Lại xin lỗi, lại thanh minh, thanh nga. Tôi yêu cầu phải có thư xin lỗi đàng hoàng, họ đáp ứng nên trong bài viết này tôi không nhắc đến tên của tờ báo đó nữa. Cũng mong BBT tờ báo đó đừng lặp lại sai lầm này để bị mất uy tín với bạn đọc. Nhưng trong báo mạng sachvang.com có đăng truyện ngắn này của tôi cũng lấy tên “ Chuyện chú bé bán báo” mà không đề tên tác giả, làm cho tôi ngạc nhiên thực sự.

         Chẳng lẽ một trang  báo mạng có uy tín, đông bạn đọc mà lại làm một việc thiếu nghiêm túc đến thế !!!

          Là một trong những người lấy viết văn là nơi trụ ngụ của tinh thần, là nơi để bạn bè đến thăm. Chức quyền không có, tiền bạc vừa đủ sống, một gia đình nhỏ, yên ấm để có chỗ dựa lúc về già, chỉ mong nếu ai đó đọc trang blog của tôi, hiểu cho tôi điều đó và nếu như có đăng bài của tôi ở đâu, chỉ xin đề rõ tên tác giả.

         Bạn đọc hãy thương những người viết văn, làm thơ, làm báo có trang blog chân chính.

        -------------------

    

       Mời các bạn đọc lại truyện ngắn “ MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN”

          

       Nghề của Tèo là bán báo dạo, nó thích nhất là bán báo "Công An " vì tờ báo đó toàn đăng bài ghi chép những vụ án, nhiều người thích mua. Tèo không biết chữ, bù lại nó có khuôn mặt thông minh và cái mồm rao báo dẻo quẹo. Chỉ cần lão đại lý phát hành báo đọc hộ mấy cái đầu đề bài báo là Tèo hiểu ý cần phải rao như thế nào để cho người ta chú ý mua nhiều. Hôm nay là ngày phát hành báo " Công An " cần đến sớm. Hôm nay Tèo dậy sớm đến chỗ đại lý nhận báo còn có một nguyên nhân nữa.Tèo đã tích gần đủ tiền mua cho Ba nó một cái quần dài.Có lần Ba của Tèo nói với nó :"Từ ngày ở bộ đội  trở về,  chưa bao giờ Ba được mặc một chiếc quần mới.". Nghe Ba nói vậy, Tèo thương Ba lắm. Má bị bạo bệnh, không có tiền chữa, mất sớm. Ba cứ ở vậy một mình nuôi hai anh em Tèo. Ba đã làm bao nhiêu nghề, hết đạp xe thồ đến bốc vác thuê, cuộc sống vẫn khổ. Nhất là từ hồi thằng Tý bị phát hiện có bệnh tim bẩm sinh, bệnh nó ngày một nặng mà không có tiền cứu chữa, cuộc sống của cả nhà càng cùng cực. Nghe có người hàng xóm nói :" Chỉ có nghề đãi vàng là đỡ, nếu không may trúng thì sẽ đổi đời." . Ba  của Tèo nghe theo với hy vọng đãi được vàng, có tiền chữa bệnh cho thằng Tý. Ba đã đi hơn một tháng, hẹn cuối tháng này sẽ về. Hôm Ba chuẩn bị đi đãi vàng, thằng Tý đang nằm trên giường thở khò khè, cố gượng dậy nắm lấy tay Ba, nói ngắt quãng : " Ba đi giữ sức khoẻ... nghe Ba. Ba về với ...con". Ba gật đầu, xoa đầu nó : " Ba sẽ về với các con. Con ở nhà phải nghe lời anh Tèo. Con ngoan, Ba sẽ mua thịt gà về cho mà ăn. Nhất định lần này Ba sẽ mua, chứ không thất hứa như mấy lần trước. ".Thằng Tý nghe Ba nói vậy nét mặt của nó đang có vẻ mệt cũng cố nở một nụ cười.Trước khi đi đãi vàng, Ba dặn hai anh em :" Ở nhà các con phải ngoan, Tèo nhớ chăm sóc em chu đáo, đừng có làm điều gì xấu để người ta chửi.". Tèo nhìn Ba, gật đầu.
Đồ đạc Ba mang theo chẳng có gì, ngoài chiếc ba lô cũ, lép kẹp, nhàu nhĩ. Chiếc ba lô đó Ba có từ hồi trong quân ngũ. Ba mặc trên người một bộ quần áo bộ đội bạc màu, chiếc quần có hai miếng vải tím vá đằng sau...
...Sau khi để lại chiếc bánh mỳ cho em, Tèo chạy đến đại lý nhận báo để bán.
Đại lý phát hành báo nằm ở góc ngã tư lớn của thành phố. Lão đại lý phát hành báo béo trục, béo tròn đang ôm một chồng báo "Công An " phân phát cho từng đứa bán báo dạo. Trong những đứa bán báo dạo, lão thích nhất thằng Tèo. Nó là thằng nhanh nhẹn, bán báo nhanh hết, chẳng bao giờ ăn gian của lão một xu.Với những tờ báo bán chạy, bao giờ lão cũng dành cho Tèo phần nhiều hơn so với mấy thằng bán báo dạo khác. Vừa thấy bóng Tèo chạy đến, lão đã vẫy tay:
- Ê, Tèo ! Phần báo " Công An " của mày đây, cầm lấy! Ưu tiên cho mày đấy nghe!
Nhận phần báo của lão đại lý đưa, thằng Tèo nói sung sướng:
- Dạ ! Con cảm ơn bác. Hôm nay báo "Công An " có tin gì thật hay bác chỉ cho con để con rao bán.
Lão đại lý phát hành báo giở từng trang báo" Công An " còn thơm mùi mực in chỉ cho Tèo thấy:" Đây là tin quỹ huy động vốn bất động sản bị vỡ...rồi có tin ...". Lão lật sang trang khác, lấy tay chỉ một cột báo: " Có một lão già gần bảy mươi tuổi còn đi lấy một con bé mười lăm tuổi, bị con bé này giật tiền...".Lão lại chỉ vào một tin đăng ở góc trang báo, cười hề hề: " Tin này mới giật gân, nhà nước không cần xử, ở một làng có chín người đã đánh chết một thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp không biết tên, kẻ gây chết người chưa bắt được... mày cứ rao những tin này thật to lên, báo bán chạy phải biết.". Thằng Tèo cũng chỉ cần nghe thế thôi, nó đang sốt ruột, nhìn mặt trời lên cao, dòng người, xe cộ đi lại trên đường. Nó không nhanh chân, đến bến xe, quán cà phê... mấy thằng báo báo dạo kia chiếm mất chỗ thì chiều nay không đủ tiền mua cho ba chiếc quần dài, mà Ba sắp về .
Chẳng cần lão đại lý đọc thêm tin nào nữa, nội dung mấy bài báo như thế là đủ để rao rồi! Tèo đếm vội, đếm vàng số lượng báo "Công An " được nhận rồi ôm cả chồng báo, nó chạy biến.
Khu vực đầu tiên Tèo đến là nhà đợi của bến xe liên tỉnh. Teo ôm chồng báo" Công An" len lỏi vào giữa hai hàng ghế khách đang ngồi, miệng nó liếng thoắng" Mời bà con xem tin các vụ án mới  đây! Một ông già gần bảy mươi tuổi lấy một cô bé mười lăm tuổi, bị cô bé này giật tiền đây! Báo còn đăng một vụ án mới nhất đây! Chín người trong một làng đã đánh chết đích đáng một thằng ăn cắp đây!". Nghe tiếng rao của Tèo, nhiều người khách đang ngồi đợi mua vé, bỏ tiền ra mua báo cho nó.
Cứ tiếng rao đó, chỗ nào đông người là Tèo lao vào, chồng báo cứ thế vơi nhanh. Điều ấy làm cho Tèo khoái chí, càng hăng bán báo. Nó nhảy lên chiếc xe ô tô sắp xuất bến, cầm tờ báo "Công An " trong tay huơ huơ, giơ lên cao, rao to:
- Mời bà con, hành khách mua báo " Công An " mới phát hành sáng nay đây! Báo đăng một tin rất hay, chín người trong làng cảnh giác đập chết một thằng ăn cắp! Thằng ăn cắp chết ngay... Bà con mua báo đi để nâng cao cảnh giác...đề phòng mấy thằng ăn cắp...
Nhiều người khách trên xe, thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của thằng bé mà thương hại mua báo cho nó.
Ra khỏi chiếc xe khách, nét mặt thằng Tèo hoan hỉ, nhất định ngày hôm nay sẽ mua đựơc cho Ba chiếc quần dài. Nghĩ như vậy, nó như quên mệt nhọc, tung tẩy đôi chân chạy dọc mấy con phố lớn, tiếp tục rao báo.
Đến  gần trưa Tèo bán gần hết số báo " Công An " đã có. Vào một chỗ vắng, nó lấy ra một cái túi nhỏ được khâu cẩn thận phía trong nẹp quần để kiểm tra lại số tiền tiết kiệm.Trong túi đựng những đồng tiền được Tèo gấp phẳng phiu, nó đếm kỹ từng đồng một :" Hai nghìn... năm nghìn....mười lăm nghìn...hai lăm nghìn... Ba chục nghìn...bốn chục nghìn...". Đây nữa, Tèo lấy tờ năm nghìn . tiền hoa hồng bán báo ngày hôm nay gộp vào, được bốn mươi lăm nghìn đồng. Bốn mươi lăm ngàn đồng, đủ tiền mua cho Ba của Tèo chiếc quần dài. Một tay Tèo cầm mấy tờ báo" Công An " chưa bán hết, ôm nó vào ngực. Còn tay kia Tèo nắm khư khư mớ tiền đẫm mồ hôi, nó đi vào chợ, đến quầy bán quần áo may sẵn.
Tèo đã để ý và hỏi giá chiếc quần dài của người lớn ở quầy này từ mấy hôm trước. Nó đến trước bà bán hàng đang ngồi lim dim mắt, nói với giọng hơi run run:
- Thưa dì ! Di bán cho con chiếc quần kia !
Nghe tiếng của Tèo, bà bán hàng giật mình, choàng tỉnh :
- Con mua chiếc quần nào ?
- Dạ ! Cái kia - Tèo đặt mấy tờ báo " Công An " xuống quầy vải, lấy tay chỉ.
Bà ta nhìn Tèo với ánh mắt nghi ngại:
- Sao con lại mua quần người lớn? Mà con... có tiền không ?
Tèo phải vội giải thích:
- Con mua quần cho Ba của con. Còn tiền đây !- Tèo giơ nắm tiền đang cầm, nói có vẻ tự hào - Tiền con bán báo đấy!
Bà bán quần áo gật đầu, nhìn Tèo với ánh mắt thương cảm, hiểu ra vấn đề :
- Dì hiểu rồi, con tiết kiệm tiền để mua quần cho Ba .Nhưng những chiếc quần  loại đó là hơi đắt đấy con ạ! Năm mươi lăm ngàn đồng, một chiếc.
Nghe bà bán quần áo nói vậy, nét mặt thằng Tèo thẫn thờ, ánh mắt dại đi. Nó nói lắp bắp:
- Sao hôm kia con hỏi dì chiếc quần này... dì nói chỉ có bốn mươi lăm ngàn đồng, một chiếc. Con để sẵn bốn mươi lăm ngàn đồng đây.
Bà bán quần áo lắc đầu, nói ngán ngẩm:
- Dì có thích lên giá đâu, nhưng con xem, bây giờ cái gì cũng tăng giá cả. Họ bỏ sỉ cho dì giá cao lắm, dì bán giá cũ là lỗ vốn ...
Thằng Teò buồn bã, nó lấy mấy tờ báo định quay ra, bỏ ý định mua chiếc quần dài cho Ba, chờ mấy hôm nữa vậy. Nhìn ánh mắt nhất là dáng đi thất thểu, chán nản của thằng bé làm cho bà bán quần áo động lòng. Bà gọi giật lại:
- Thôi, con lại đây dì bán cho, nhưng với điều kiện...- Bà ta nhìn Tèo cười -  Con cho dì một tờ báo " Công An ".
Thằng Tèo nghe vậy, nét mặt tươi tỉnh lại,  đồng ý liền. Nó rút vội một tờ báo "Công An " và đưa tờ báo ấy cùng nắm tiền tiết kiệm cho bà bán quần áo. Bà bán quần áo nhận báo và tiền của Tèo, nói có vẻ ưng ý:
- Để dì rút thêm mấy chiếc quần cùng loại nữa cho con chọn, để ba về còn khen con...
Đối với Tèo, ngày hôm nay là ngày vui nhất, Ba nó vể sẽ có một chiếc quần mới để mặc. Chiếc quần ấy là công sức của nó bỏ ra suốt cả tháng nay. Cầm chiếc quần trên tay, chắc Ba của nó sẽ rất vui. Tèo cố gắng chọn chiếc quần thật bền để Ba mặc đi làm, lâu rách. Chọn hàng, Tèo vẫn nghe giọng đọc báo đều đều của bà bán quần áo. Bà ta đọc một tin cho bà ngồi bên cạnh cùng nghe:
- ...Như thế là tội ác!Tại thôn Mỹ Thanh, xã Thanh Minh, Huyện Phước Hiệp, một vùng núi phía bắc của tỉnh Nam An xảy ra một vụ án đánh chết người rất thương tâm. Nhân đêm tối, một người đàn ông vào thôn Mỹ Thanh để ăn cắp gà. Đây là một thôn có rất đông dân di cư tự do đến, trình độ văn hoá thấp. Bắt được người ăn cắp gà, đúng lý đây chỉ là việc nhỏ, xử lý hành chính thì ngược lại những người trong thôn Mỹ Thanh lại tự giải quyết việc này bằng một hành động dã man, đáng lên án. Họ đánh kẻ ăn trộm gà bằng gậy gộc, đập nát mặt người này đến độ không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Chín kẻ cầm đầu vụ này hiện đang bỏ trốn trong rừng, bị bộ đội biên phòng truy nã.
Theo mấy người chứng kiến việc này thuật lại, trước khi tắt thở, kẻ ăn trộm con gà chỉ nói được mấy câu :"...Tôi đi đãi vàng...không có ...con tôi thèm thịt gà...tôi hứa...tôi lấy...mong các ông ,bà tha cho ...tôi chết...nhắn thằng ..." . Việc làm của những người ở thôn Mỹ Thanh thực sự là một tội ác, cần nghiêm trị. Ghi chú : Do nạn nhân bị đánh nát mặt, chúng tôi không chụp được ảnh. Nạn nhân mặc một chiếc quần bộ đội đã bạc mầu có vá hai miếng vải tím đằng sau.Trên cánh tay phải có xăm chữ LIÊN và hàng chữ " ngày 27 tháng 8 ". Vậy ai là thân nhân của người bị nạn đến phòng công an huyện Phước Hiệp để làm việc.".
Nghe đến chữ cuối cùng của bản tin bà bán quần áo đọc , mắt thằng Tèo hoa đi, chân của nó đứng không vững nữa. Đúng là Ba của nó rồi! Ba của Tèo trước khi đi đãi vàng đã mặc một chiếc quần như thế. " LIÊN " là tên của mẹ, ngày " 27 tháng 8 " là ngày mất của mẹ, Ba xăm vào cánh tay phải để nhớ. Trời ơi ! Suốt từ sáng đến giờ nó cứ rao cái chết của Ba, mà không hề hay biết! Ba chết rồi, Tý ơi ... Ba chết rồi ...
Thằng Tèo bỏ chiếc quần định mua, chẳng cần lấy lại tiền, cứ thế nó cắm đầu, cắm cổ chạy.Vừa chạy, nó vừa khóc nức nở ...
Thấy thằng bé tự nhiên bỏ lại chiếc quần định mua, bỏ cả tiền, chạy như bị ma đuổi, bà bán quần áo ngạc nhiên gọi với theo:
- Này ! Sao con không mang chiếc quần về cho Ba ? Chạy đi đâu thế !
Tèo như không nghe thấy gì, nó vẫn chạy.
Bóng Tèo mất hút trong lớp bụi đường mù mịt...

          

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?620 <![CDATA[GIẢI THƯỞNG HNV NĂM 2012 -Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 17 Jan 2013 01:48:33 +0000 http://trankytrung.com/read.php?620  

Tôi được một nhà văn trong Hội đồng văn xuôi của HNV cho biết, khi bỏ phiếu để đề nghị Ban chung khảo HNV trao giải thưởng chính thức năm 2012, quyển tiểu thuyết " Thế kỷ bị mất" của Nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam với đa số phiếu  của hội đồng văn xuôi đề nghị trao giải thưởng, còn tập truyện ngắn " Thành phố đi vắng" của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ được số phiếu thấp hơn. Không biết do nguyên nhân nào, quyển tiểu thuyết " Thế kỷ bị mất", như nhà thơ Văn Công Hùng cho biết, chỉ trao "bằng khen...". Và giải văn xuôi về tiểu thuyết của HNV, năm 2012, không có giải thưởng chính thức!!!

Nghĩ về nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam, tôi thực sự khâm phục sức viết và sức sáng tạo của anh. Với cuốn tiểu thuyết "  Thế kỷ bị mất" anh "phục dựng" lại phong trào Duy Tân, những tính cách bất chấp, tầm tư tưởng vượt thời đại của các lãnh tụ lớn, lãnh đạo phong trào này. Một giai đoạn cam co lịch sử mà dân tộc phải tự vận hành tìm hướng đi, được Phạm Ngọc Cảnh Nam viết với bút pháp sinh động.

Tính thời sự của cuốn tiểu thuyết rất lớn.

Tôi nghĩ, đây là ý kiến cá nhân, quyển tiểu thuyết này trao giải thưởng chính thức của HNV là xứng đáng.

Nhưng rất tiếc...!

Tôi cũng nói thêm, tên cuốn tiểu thuyết là " Thế kỷ bị mất" theo thông báo của HNV qua blog một Ủy viên ban chung khảo lại biến thành là " Một thế kỷ bị mất " khiến cho nhà văn Phạm Ngọc Cảng Nam cũng ngỡ ngàng. Tôi giải thích cho nhà văn biết: Ban chung khảo của HVN không phải ai cũng am hiểu văn xuôi như các anh, chị trong hội đồng văn xuôi, nên lẽ nhầm tên sách là thường!!!

         Tôi cũng đề nghị nhà văn Nguyễn Khắc Trường, chủ tịch hội đồng văn xuôi, nên có trong ban chung khảo của HNV . Nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã nói: " Không phải dễ có cuốn tiểu thuyết hay như cuốn " Thế kỷ bị mất", nhất là trong bối cảnh hiện nay.

            Nhiều người cũng ủng hộ quan điểm này.

--------------------------------------

 

 

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VN NĂM 2012

 
4h chiều nay, 16/1/2013, danh sách kiểm phiếu cuối cùng đã được ban kiểm phiếu công bố.

Là ban chung khảo bàn bạc (ai cũng phải phát biểu) và bỏ phiếu kín từng chuyên ngành một, bắt đầu là văn xuôi, xong văn xuôi đến lý luận phê bình, rồi đến dịch và cuối cùng là thơ. Xong anh này mới bàn và bỏ phiếu đến anh khác, cứ lần lượt như thế, đến 4h chiều là Thơ...


Cụ thể như sau:

Văn xuôi:

Giải thưởng: Thành phố đi vắng của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.

Bằng khen: Trò chơi hủy diệt cảm xúc của nhà văn Y Ban, Một thế kỷ bị mất của nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam.

Lý luận phê bình:

Giải thưởng: Đa cực và điểm đến của nhà văn Văn Chinh.

Dịch: Không có.

Thơ:

Giải thưởng:
Trường ca chân đất của nhà thơ Thanh Thảo, Màu tự do của đất của nhà thơ Trần Quang Quý và Giờ thứ 25 của nhà thơ Phạm Đương.

Bằng khen: Hoa hoàng đàn nở muộn của nhà thơ Khuất Bình Nguyên và Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng.

VCH blog xin chúc mừng các nhà văn nhà thơ đạt giải thưởng văn học năm 2012 của hội Nhà Văn Việt Nam. Được biết lễ trao giải và kết nạp Hội viên sẽ được tiến hành trong thể vào ngày 18 tháng 12 âm lịch tức 29/1/2013 tại hội trường bảo tàng Hội Nhà Văn Việt Nam.
 

---------------------------------------------

nguon: vanconghung

]]>
http://trankytrung.com/read.php?619 <![CDATA[TRÂU MURA, ANH HÙNG HỒ GIÁO VÀ ÔNG BẠN NHẬT BẢN - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Fri, 11 Jan 2013 14:15:30 +0000 http://trankytrung.com/read.php?619

Anh hùng Hồ Giáo và đàn trâu Mura ở Nghĩa Hành ( Quảng Ngãi)

 

TRÂU MURA, ANH HÙNG HỒ GIÁO VÀ ÔNG BẠN NHẬT BẢN – Phút nói thật
 
 
 
              Chân dung anh hùng Hồ Giáo - Ảnh Phạm Đương
 
            Ông bạn Nhật Bản có tên như tên một hãng xe máy nổi tiếng của đất mặt trời mọc: Suzuki, qua một người bạn thân, hỏi tôi: “ Ông có biết ông Hồ Giáo không ?”. Tôi hỏi lại : “ Hồ Giáo nào ?”. “ Ông Hồ Giáo nuôi trâu Mura, ông không biết sao?”. “ Làm sao ông biết ông Hồ Giáo nuôi trâu Mura?”. “ Bên Nhật Bản, báo chí giới thiệu về ông Hồ Giáo nuôi thành công trâu Mura của Ấn Độ, mà việc này ở Nhật rất khó. Tôi muốn gặp ông ấy…”.
Thế là tên tuổi của anh hùng Hồ Giáo, không phải một lần anh hùng, mà hai lần anh hùng vượt qua biên giới Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Nhưng ông bạn Nhật Bản tìm hiểu cách nuôi trâu Mura ngoài biên giới Ấn Độ để làm gì? Tôi muốn biết.
Té ra con trâu Mura nếu bán ở Nhật Bản thì giá rất đắt, vì rất khó nuôi, có thể vượt cả giá một chiếc xe ô tô sang trọng vì nhiều nhẽ:
Chất lượng của thịt trâu Mura khỏi nói, đang vượt lên trên nhiều loại thịt khác, đặc biệt dùng rất tốt cho người bị bệnh cao huyết áp, kiêng chất béo…
Riêng sữa của trâu Mura là đứng đầu trong các loại sữa động vật, mà có người còn ví bổ gần bằng sữa mẹ.
Còn trọng lượng của trâu Mura, có lẽ chỉ đứng sau voi, nuôi được một con trâu Mura, lợi hơn nuôi ba, bốn con bò, thức ăn không phải khó, y như nuôi trâu nhà…
Nhưng có một điều còn ghê gớm hơn, có lẽ ít người trong nước ta biết, là nếu tách được sữa của trâu Mura, để tạo nên bơ, thì đây là loại bơ đặc biệt, giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Ở Nhật Bản giá bán một kg của loại bơ này đắt không thể tưởng tượng nổi. “ Khi bơ được tách ra khỏi sữa trâu Mura để làm bánh thì… chỉ có đại gia mới được nếm.” Ông bạn người Nhật Bản nói đùa, nghe có ghê không ?
Nên, nuôi được trâu Mura trong điều kiện bình thường như ở Việt Nam là một việc “ phi thường”, ông bạn Nhật Bản muốn gặp anh hùng Hồ Giáo cũng vì một lẽ như vậy.
Tôi biết tên anh hùng Hồ Giáo từ hồi còn đi học phổ thông, trước năm 1970. Hồi đó, ngày nào đài chẳng hay vang giọng ca của cố nghệ sỹ nhân dân Quốc Hương hát bài hát “ Bài ca anh Hồ Giáo”, sáng tác của Nhạc sỹ Nhật Lai. Rồi một lần ở Đan Phượng ( Hà tây cũ), chúng tôi, những học sinh phổ thông đi cùng một số thầy cô lên thăm anh hùng Hồ Giáo ở nông trường Ba Vì, khi ông vừa được phong anh hùng lần đầu (1967).
Chuyện đó cũng lâu rồi, hơn bốn mươi năm, nhưng trong tôi vẫn in đậm hình ảnh của ông. Nhẹ nhàng, giản dị, ít nói, nhìn anh hùng Hồ Giáo, rõ hình ảnh của một người sống chân thật, không đua chen, sống chết với nghề.
Khi ông bạn Nhật Bản đặt vấn đề muốn gặp anh hùng Hồ Giáo, tôi thấy đây là ý kiến hay, liền nhờ nhà thơ Phạm Đương giúp. Vì tôi biết nhà thơ Phạm Đương, cũng như nhà thơ Thanh Thảo gần như là người nhà của ông ở Quảng Ngãi. Nhà thơ Phạm Đương sốt sắng nhận lời và dẫn tôi, người phiên dịch cùng ông bạn người Nhật Bản đến thăm anh hùng Hồ Giáo.
Ông bạn Nhật Bản ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà hai tầng của anh hùng Hồ Giáo, ẩn trong một kiệt nhỏ của thành phố Quảng Ngãi, chưa hoàn thiện xong cầu thang, chủ nhân ngôi nhà còn nợ tiền chưa trả được, ông bạn Nhật Bản nêu sự thắc mắc: “ Bên tôi mà có một ông như ông Hồ Giáo dễ được Nhật Hoàng nuôi. Sao bên các ông lại để ông ấy sống như thế này? ”. Ông bạn Nhật Bản này đến lạ, ông phải nhớ đây là Việt Nam, chứ không phải là Nhật Bản mà mang ra so sánh!!! Tôi không muốn giải thích. Ông bạn Nhật Bản muốn tìm hiểu về kỹ thuật nuôi trâu Mura trong điều kiện tự nhiên, mà bên Nhật, hiện là một vấn đề chưa thể thực hiện được. Giải thích tất dài dòng, mà ông Hồ Giáo lại là người kiệm lời, tốt nhất là cứ ra trại xem ông Hồ Giáo nuôi thế nào ? Ông Hồ Giáo, tuổi cao sức khoẻ kém không đi được, nhà thơ Phạm Đương cho biết, có người cháu của ông, tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp đang làm thay ông, công việc này. Thế là chúng tôi đi, tất nhiên vẫn con đường dài tám kilômét mà hàng ngày ông Hồ Giáo đi bộ đến trại nuôi trâu Mura, khác chăng, chúng tôi đi ô tô. Trên đường đi, tôi thấy nét mặt của ông bạn Nhật Bản lộ vẻ hồi hộp, vì như ông nói với tôi và nhà thơ Phạm Đương, đây là lần đầu tiên ông được nhìn tận mắt con trâu Mura, chứ ở bên Nhật Bản, nếu có nuôi trâu Mura thì nuôi trong một môi trường đặc biệt, rất ít người có thể trực tiếp thấy. Còn ở Việt Nam, đựoc xem trực tiếp trâu Mura thế này, đối với ông bạn Nhật Bản, quả là một diễm phúc rồi ông bạn Nhật Bản háo hức chuẩn bị máy ảnh, camêra… Với tôi, tôi cũng ở gần tâm trạng của ông bạn Nhật Bản kia vì đây cũng là lần đầu tiên được trực tiếp nhìn thấy con trâu nổi tiếng của Ấn Độ, trứơc đây chỉ toàn xem trên ảnh. Tôi hỏi nhà thơ Phạm Đương : “ Chắc trang trại của ông Hồ Giáo to lắm nhỉ ?”. Nhà thơ Phạm Đương trả lời thủng thẳng: “ Thì ông cứ đến tận nơi thì biết!”. “ Trang trại còn nhiều trâu Mura không, ông?”. Tôi lại hỏi nhà thơ Phạm Đương. Nhà thơ Phạm Đương, hình như không muốn trả lời câu hỏi của tôi hay sao ấy, lại thở dài buông một câu mà tôi muốn hiểu sao thì hiểu: “ Thì tý nữa ông cứ đến đấy mà đếm!”.
Ô tô dừng ngoài đường cái, mấy chúng tôi phải đi bộ vào, thấy một ngôi nhà lợp ngói, ngói cũng thủng lỗ chỗ, bên ngoài cái mấy đụn rơm ẩm mốc, một mùi đặc trưng của phân, nước tiểu trâu bài tiết xộc vào mũi. Mấy con dê gầy trụi lông, đít dính đầy phân lỏng, vội kêu “be…be…”, bám theo chúng chúng tôi, đòi ăn. Điều đó đối với chúng tôi không quan trọng, quan trọng là xem trang trại nuôi trâu Mura của anh hùng Hồ Giáo kia. Trang trại ấy ở đâu? Chúng tôi nhìn quanh tìm kiếm rồi hỏi nhà thơ Phạm Đương. Nhà thơ Phạm Đương chỉ ngôi nhà ngói thủng lỗ chỗ đó và nói: “Đó “ Trang trại” nuôi trâu Mura của ông Hồ Giáo đấy !”. Ôi, nếu gọi cho đúng, thì đây là một cái chuồng trâu, chứ trang trại gì!
Nhà thơ cứ đùa.
Bên trong của ngôi nhà, chia thành hai ngăn, mỗi ngăn, lại chia ra nhiều lô, ngăn cách bằng mấy gióng gỗ. Mỗi lô nhốt một con trâu Mura. Con trâu Mura đây rồi, to thật, tôi chưa bao giờ thấy một con trâu to như thế. Cặp sừng cong vút, ngạo nghễ. Da đen, láng, dầy…Duy có đôi mắt của con trâu Mura này lạ, nhìn chúng tôi ngơ ngác, cầu khẩn cứ thấy tội tội thế nào ấy. Cả chuồng có tám con trâu Mura: “ Sao lại còn ít thế này? Hay còn ở đâu nữa.”. như đoán được suy nghĩ của tôi, nhà thơ Phạm Đương giải thích: “ Chỉ còn ngần ấy thôi, làm gì có nhiều trâu mà ông hỏi trang trại. Duy trì được thế này cũng là giỏi, không phải bác Hồ Giáo, người khác thì “toi” từ lâu rồi.”.
Anh hùng Hồ Giáo hình như ông sinh ra để làm nghề này, nghề chăm sóc trâu, bò. Cho làm giám đốc, ông không nhận, như một lần ông nói, trình độ tôi thế, chỉ biết chăm sóc trâu, bò. Trâu, bò là “ máu thịt” của ông, không thể dứt ra được. Tôi biết ngay từ hồi ông còn ở nông trường Ba Vì, cả ngày, thậm chí trong giấc ngủ, ông vẫn nghĩ về những con vật thân thương này. Ngày nhận mấy con trâu Mura do các bạn Ấn Độ tặng, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nghĩ ngay đến ông Hồ Giáo, và giao ngay cho ông chăm sóc, nuôi bẵm, nhân đàn để trong một tương lai gần, sữa, thịt trâu Mura sẽ dần dần thay thế sữa bò, thể trọng người Việt Nam sẽ tăng lên, trí tuệ cũng tăng lên, tầm vóc kinh tế cũng tăng lên…
Biết đâu trong những nhân tố tích cực làm nên điều đó, có trâu Mura của anh hùng Hồ Giáo góp phần.
Than ôi! Từ mơ ước rất đẹp đó đến thực hiện, bao nhiêu dự án lớn còn gấp mấy ngàn lần con trâu Mura kia, trên đất Việt Nam ta, đâu có thực hiện được, huống hồ tính chuyện nhân đàn trâu Mura bắt đầu từ sáu con trâu Mura do các bạn Ấn Độ tặng.
Anh hùng Hồ Giáo, nói thế này không sai. dâng hết cả sức khoẻ, tâm trí, nghị lực của quãng đời còn lại, quyết tâm thực hiện lời căn dặn của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhưng lực bất tòng tâm, ông đành buông tay đau đớn chấp nhận thất bại.
Gần như nuôi trâu Mura không có trong những chương trình nghị sự lớn của nhà nước, thấp hơn là cấp tỉnh. Tôi đồ rằng, hiện nay hỏi trâu Mura là gì? Sẽ có nhiều vị lãnh đạo cấp cao ngơ ngác còn hơn “ con gì... đội nón”. Thậm chí, tôi lại nghĩ, nếu không phải là quà của các bạn Ấn Độ tặng, do trực tiếp cố thủ tướng Phạm Văn Đồng mang về, thì có khi, trâu Mura chỉ còn hiện diện trong viện bảo tàng dưới hình thức “ thú nhồi bông”. Cũng may, dù còn chút hơi tàn nhưng với tấm lòng thơm thảo của anh hùng Hồ Giáo quyết giữ tám con trâu Mura này. Vì ông muốn giữ lời hứa với cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, người mà ông coi như một người bác, người cha ruột thịt. Điều nữa, ông muốn chứng minh, nếu như có một chính sách tốt, một sự quan tâm chiến lược cấp nhà nước, một đội ngũ cán bộ lãnh đạo biết lắng nghe, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì những con trâu Mura này vẫn có thể phát triển thành đàn, nhân rộng ra cả nước. Điều đó, với hiện tại không thể trở thành hiện thực…chỉ một ví dụ nhỏ, ông Hồ Giáo rất muốn những con nghé Mura được đẻ ra, cho sống chung với nghé trong nước, để các hộ dân nuôi. Khi lớn lên, cho dù trọng lượng của hai loại trâu này khác nhau ( trọng lượng trâu Mura đạt tuổi trưởng thành nặng gấp ba, bốn lần trâu trong nước), quen cách sinh hoạt từ nhỏ, nên chúng dễ dàng giao phối với nhau. Còn không phải như thế, dẫn con trâu đực Mura trưởng thành to bằng bốn lần “ bố con bò mộng” giao phối với con trâu cái giống ta, khác nào lấy một quả núi “ đè” hòn gạch, không thể thành công!
Việc đơn giản, anh hùng Hồ Giáo đề xuất, nhưng không có cấp lãnh đạo nào quan tâm, ủng hộ thực hiện.
Chuyện thật ở nước ta kể, mà nghe như chuyện đùa!
Thôi, anh hùng Hồ Giáo “vác” cái danh anh hùng lần thứ hai ( ít người có, mà đây là danh thực, chứ không phải mua bằng tiền) cùng mấy con trâu Mura về lại Quảng Ngãi, nơi sinh thành để cố gắng một lần nữa… nhân giống.
Nhân giống thế nào được, ở Quảng Ngãi còn bao nhiêu dự án lớn như nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án thuỷ điện, đào tạo tay nghề cao…đang khát tiền, dẫu nhân giống trâu Mura chỉ cần một khoảng tiền bằng “ cái móng tay” so với tiền đổ vào mấy dự án kia, cũng không thể có. Quan trọng hơn, nhân giống trâu Mura, chỉ có dân hưởng lợi, còn các vị quan lớn hưởng gì trong chuyện này??? Khó giải thích lắm. Nên…
Nể anh hùng Hồ Giáo, thương anh hùng Hồ Giáo, cũng phải nói, nhờ có tiếng nói một số văn nghệ sỹ ở Quảng Ngãi, cho con gái anh hùng Hồ Giáo dạy học gần nhà, một sự cố gắng lắm rồi, quan tâm lắm rồi, còn tám con trâu Mura, cứ để anh hùng Hồ Giáo nuôi. Sau này khi anh hùng Hồ Giáo đến “ cùng một địa điểm để trực tiếp thăm cố thủ tướng Phạm Văn Đồng” sẽ tính tiếp.
Ông bạn Nhật Bản nghe thủng câu chuyện, vội nói, bằng giá nào cũng phải giữ mấy con trâu Mura này, rồi ông ấy quay sang tôi, khuyên: “ Hay là ông mua mấy con trâu Mura này, mang ra Đà Nẵng mà nuôi, thuê luôn ông Hồ Giáo ra đó để hướng dẫn cách chăm sóc nhân đàn. Chỉ cần sau vài năm có đàn trâu Mura đông độ vài trăm con. Kế đó ông đề nghị chính quyền xây dựng một nhà máy chế biến sữa trâu Mura. Tiền xây dựng nhà máy này không cao đâu. Sản phẩm sữa hoặc bơ của trâu Mura, một phần tiêu thụ trong nước, một phần xuất khẩu. Ở Nhật Bản chúng tôi hiện nay thị trường đang khát sản phẩm này…”. Ông bạn Nhật Bản còn vẽ ra viễn tưởng huy hoàng: “ Làm tốt việc này, các ông tạo công ăn việc làm cho cả vạn người, giúp cho người dân tiếp thu đựơc công nghệ chế biến tiên tiến, một nguồn ngoại tệ lớn sẽ về với các ông…”.
Nghe ông bạn Nhật Bản nói vậy, không biết nhà thơ Phạm Đương nghĩ gì, vì thấy nhà thơ cứ cười tủm tỉm, còn tôi, tôi hoảng thầm. Mình lấy tiền đâu để mua những tám con trâu Mura? Mà giả sử họ cho mua đi, nuôi ở đâu? Mỗi miếng đất tý tẹo ở gần Bà Nà thuê 50 năm đang nằm trong diện quy hoạch, không thể! Rồi cứ gọi là có đất nuôi trâu Mura kia đi, làm thế nào đưa anh hùng Hồ Giáo ra giúp, cho dù, anh hùng Hồ Giáo đã nói: “ Tôi hơn tám mươi tuổi, sống chẳng được bao lâu, nhưng còn sức tôi sẽ cố gắng giữ tám con trâu Mura này….” Cả tỉnh Quảng Ngãi to như thế, lớn như thế mà không giữ được đàn trâu Mura, không đảm bảo điều kiện tối thiểu để anh hùng Hồ Giáo nhân đàn, huống hồ là cái thằng “tôi” tài hèn, sức mọn.
Lời khuyên của ông bạn Nhật Bản, với tôi dù có thừa nhận mà thấy xấu hổ, là không thể!
Ông bạn Nhật Bản biết được khó khăn của chúng tôi, ông không khuyên nữa mà chăm chú ghi chép cách thức nuôi trâu Mura trong điều kiện tự nhiên, thức ăn mà trâu Mura ở Việt Nam cần dùng,cách chăm sóc, cách bố trí chuồng trại…
Anh hùng Hồ Giáo kể, ông bạn Nhật Bản ghi âm, ghi chép, quay phim chụp ảnh…rất cẩn thận, tỷ mỉ.
Tôi cũng chẳng biết ông bạn Nhật Bản làm việc đó để làm gì!!!
Trước lúc tạm biệt, ông bạn Nhật Bản bắt tay anh hùng Hồ Giáo tỏ lời thán phục: “ Trong điều kiện như thế này mà ông vẫn quyết tâm nuôi trâu Mura, giữ giống. Ông bảo trọng sức khoẻ, hãy cố gắng làm tốt việc này. Tôi kính trọng ông! biết đâu thời gian tới, chính phủ của ông quan tâm đến việc nuôi trâu Mura, có những chính sách thích hợp, để ông có điều kiện cho tám con trâu Mura này phát triển thành đàn. Nhật Bản sẽ có những sản phẩm từ sữa của trâu Mura Việt Nam, lúc đó tôi mời ông sang Nhật Bản để nhân dân Nhật Bản cảm ơn ông…”.
Nhưng, ý định tốt đẹp của ông bạn Nhật Bản, đến thời điểm này không bao giờ trở thành hiện thực nữa. Nhà thơ Phạm Đương cho tôi biết, tám con trâu Mura mà anh hùng Hồ Giáo cố gắng giữ, đã được chính quyền tỉnh Quảng Ngãi quyết định đem bán.
Vì sao chính quyền tỉnh Quảng Ngãi phải bán tám con trâu Mura này, không thấy nhà thơ Phạm Đương giải thích!!!
Tôi lại tự an ủi, ở Việt Nam mình, giờ có cái gì mà họ không bán, kể cả những điều thiêng liêng nhất, miễn là điều đó đảm bảo lợi ích của một nhóm, một tập đoàn…
Tám con trâu Mura đã là cái gì đối với họ.
Nhưng với tôi, thực sự đó là nỗi buồn lớn.
Với anh hùng Hồ Giáo nỗi buồn đó, chắc sẽ còn lớn hơn.
Tôi tin, đến lúc chết, ông vẫn không nhắm được mắt.
 
 
 
 
 
]]>
http://trankytrung.com/read.php?569 <![CDATA[NGHĨ VỀ MỘT CÂU NÓI CỦA NHÀ THƠ THANH THẢO - Phút nói thật]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 29 Sep 2012 02:19:59 +0000 http://trankytrung.com/read.php?569  

Chân dung thi sỹ Hàn Mặc Tử

 

 

     NGHĨ VỀ MỘT CÂU NÓI CỦA NHÀ THƠ THANH THẢO – Phút nói thật

  

              Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử, tổ chức ở Quy Nhơn ( Bình Định) vừa qua, trong một cuộc hội thảo tổ chức ở Hội Trường Quang Trung tối ngày 20/9/2012, nhà thơ Thanh Thảo có phát biểu ý kiến. Trong bài phát biểu đó, nhà thơ có nói một ý, tôi rất tâm đắc: “ Đừng đùa với thơ,  cũng đừng lợi dụng thơ để thực hiện một ý đồ gì đó cho cá nhân, thơ sẽ quật chết liền. Đến với thơ, phải sống chết với thơ, coi thơ là cái nghiệp mình phải theo suốt đời… may ra mới được một chút gì đó,  trường hợp nhà thơ Hàn Mặc Tử là một ví dụ điển hình …”.

          Tôi nghĩ, điều nhà thơ Thanh Thảo nói không cao siêu, nhưng hình như… có rất nhiều người không để ý hoặc biết mà vẫn cố tình, bất chấp.

          Chuyện rằng, ông nguyên thứ trưởng nọ, lấy bút danh cũng như mây bay non cao, gió vờn khóm trúc làm thơ, phổ nhạc tổ chức một đêm thơ phổ nhạc hoành tráng giữa lòng thủ đô, phát cả trên ti vi… giờ thì, đúng như lời nhà thơ Thanh Thảo nhận định: “ …bị thơ quật chết!”. Từ khi ông dính “phốt”, từ quan, những bài thơ của ông không ai nhớ, bút danh của ông cũng chìm mất giữa sự xô bồ của muôn vàn bút danh không ai biết! Thơ không cứu được danh của ông!

         Một ông cậy mình chức to, lắm tiền, làm thơ rồi… tổ chức thật hoành tráng nhân dịp nhận thẻ vào HNV Việt Nam ở một tỉnh cực nam đất nước, kết cục bây giờ thì … đang nằm khám, mà thơ của ông, không ai nhớ. Mà có nhớ, lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

        Lại một chuyện khác, ở một khu giải trí có thể gần như lớn nhất nước ở một tỉnh Tây Nam bộ, ở đâu, chỗ nào, những người đi tham quan đều thấy thơ của ông giám đốc khu giải trí này. Có bài khắc trên vách núi nhân tạo, có bài lại chạm trổ vào tường, cột, có bài phơi lên giữa đền thờ… Chữ nạm vàng hẳn hoi. Không biết có nhiều người nghĩ như tôi không? Tôi đọc những bài thơ đó rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây gọi là thơ!!! Và qua những bài thơ đó, không lẽ ông giám đốc khu giải trí này, không biết những du khách đi tham quan, họ sẽ hiểu trình độ thẩm thấu văn học của ông ta ở mức độ như thế nào? Giàu có như ông, không ai cãi, nhưng thơ ông đã sáng tác, “ khoe” với thiên hạ trong khu giải trí, người ta sẽ hiểu ông là ai?!!.

         Rồi vừa mới đây thôi, một hiện tượng muốn mượn thơ lấy danh, khi tài chỉ có thế, đức chỉ có thế, bị thơ giáng một “đòn” ra đòn, “đánh” ra “đánh”. Tôi không muốn nhắc lại, nhưng, tôi nghĩ, nếu như tác giả của những “ bài thơ thần nhập” kia, bình tĩnh, xin lỗi mọi người, xin lỗi dư luận tốt,  tuyên bố không làm thơ nữa, may ra thơ tha cho. Còn cố chứng minh mình là “ nhà thơ lớn” sáng tác những bài thơ như ông đã sáng tác, danh sẽ chẳng còn mà tôi sợ… ông sẽ mất bạn vì không ai dám gần ông.

        Lại tiếp, có ông từng giữ chức vụ to, nay về hưu vẫn ăn lộc nhà nước giữ một chức to trong một cơ quan “ hữu danh vô thực”, hứng lên sáng tác, in thơ. Hồi chưa hưu, người ta đã kinh ông này về cách ăn nói, truy chụp,  giờ in thơ, nhất là thơ tình…mà đọc lên, cứ như nhai phải cơm có sạn lại sống!!! Thơ như thế đến đâu ông cũng khoe, cũng đọc để mong sớm kết nạp vào Hội viên HNV Việt Nam.

          Tôi tin hội đồng thơ trong HNV Việt Nam sẽ tinh tường khi xét đơn ông này xin vào Hội.    

        Chỉ mấy ví dụ trên thôi, thế mới biết rằng sáng tác được một bài thơ khó vô cùng,  trở thành một nhà thơ khó vô cùng. Hãy biết khả năng đến đâu của mình  mà dừng lại, đừng cố, đừng huyền hoặc, tự đề cao. Tôi có quen biết một người, ở góc độ viết truyện ngắn, tùy bút… cùng tâm giao. Có một dạo, tôi không thấy anh ấy viết truyện ngắn, tùy bút, ghi chép nữa… Và tôi được người ấy tặng một tập thơ mới in. Có hỏi, anh ấy nói “ Làm thơ dễ biểu đạt cảm xúc.” Sao lại có thể dễ thế! Tôi chưa bao giờ làm nổi một câu thơ cho “ra hồn” nhưng vẫn nghĩ, viết văn xuôi dễ hơn làm thơ chứ! Tha hồ anh diễn đạt, ngắn thì một dòng, dài thì cả trang. Còn làm thơ để diễn đạt cảm xúc! Không đơn giản! Chẳng thế,  điểm lại, có bao nhiêu câu thơ hay tồn tại trong trí nhớ bạn đọc. Cũng từ lúc có tập thơ mới in, chỗ nào có nhà thơ nổi tiếng là anh ấy cố ngồi gần, lại tặng thơ, thậm chí cả tổ chức giới thiệu tập thơ đó. Nhìn trong ánh mắt của anh, tôi thấy sự hỉ hả, khoan khoái, tự sướng với mình. Chính điều này đã làm cho tôi  nhìn anh với con mắt khác, không phải do thơ anh : “ …dễ biểu đạt cảm xúc.” Mà vì… anh đang lợi dụng của cái gọi “thơ” để mong mọi người chú ý đến mình. Điều đó, trong nhất thời, có khi anh nghĩ đã đạt được, nhưng về lâu, về dài thơ “ sẽ quật chết anh” khi bạn bè nhắc về anh, không phải nhắc về thơ mà nhắc những lần anh ngồi gần những nhà thơ nổi tiếng để cọ kẹ, khoe mẽ  được  xếp “ ngang hàng”, sau đó là những tiếng cười như nghe xong một truyện “ tiếu lâm”.

         Vừa dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thị sỹ Hàn Mặc Tử, tôi cứ vẫn vơ một suy nghĩ: Tại sao thời này không thể sinh ra một Hàn Mặc Tử thứ hai? Hỏi, rồi tôi tự tìm ra lời giải đáp. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân, có thể đúng, có thể sai, người này đồng tình, người kia phản đối. Tôi vẫn cứ thử lý giải xem sao?

         Trước hết, về khách quan, hiện tại chẳng có nhà thơ Việt Nam nào mắc bệnh “ phong” nặng như nhà thơ Hàn Mặc Tử. Mắc một bệnh rất nặng, lúc đó là vô phương cứu chữa, người đời xa lánh. Một người có bệnh như thế gần như cô đơn đến cùng cực…không còn cách nào khác, chỉ còn một con đường duy nhất, chọn thơ làm lối giải thoát.

        Điều thứ hai, có ai yêu đơn phương nhiều như thi sĩ Hàn Mặc Tử không? Yêu toàn người đẹp, tiếc thay, do hoàn cảnh bệnh tật của nhà thơ,  rồi do điều kiện cách trở của đường sá, thời gian… những người phụ nữ mà thi sỹ yêu, không bao giờ đến được với thi sỹ, cho dù thi sỹ có người thương, người mến. Đa tình, có tài, yêu cháy lòng mà không được đền đáp… Thi sỹ đành dựa vào thơ để vấn an tinh thần, giãi bày những điều mình ao ước…thế mới có những bài thơ như “thần” viết.

       Không gian thi sỹ Hàn Mặc Tử sống, cách đây mấy chục năm, trại phong Quy Hòa, lúc đó là sự hoang vắng đến rợn người, quanh đi quẩn lại chỉ có những bệnh nhân bị phong và những bà xơ có tâm chăm sóc. Một không gian cả sáng, cả chiều chỉ mênh mang sóng vỗ, một hàng thông reo với điệp khúc bất tận của nỗi buồn, ai oán. Buổi tối, với những ngọn nến leo lét cháy, bóng người qua lại ẩn hiện như những bóng ma. Có đêm trăng sáng, nhìn lên, con trăng chơi vơi, bơi trên bầu trời, không phương hướng, buồn đến thắt lòng… Những lúc như vậy, thi sỹ chỉ còn bám vào thơ như bám vào một cái phao khỏi “ chết đuối” trong cô quạnh…

             Điều trên tôi muốn nói, nhà thơ Hàn Mặc Tử làm thơ, ông không hề mong mình nổi tiếng. Tôi cũng tin, có lẽ trước lúc mất, nhà thơ cũng không bao giờ nghĩ, gần một trăm năm sau, vẫn có người nhắc đến ông, thơ của ông.  Hoàn cảnh, điều kiện quá khắc nghiệt đã đưa thi sỹ đến với thơ. Thơ với ông đó là thứ “tôn giáo” gần như ông thờ phụng để chứng tỏ mình sống, mình là có thực trong đời.

             Chính lẽ đó, thơ ông vẫn “sống” cho đến tận bây giờ!

              Và cũng chỉ sống như thế mới mong thơ không “ quật chết” mình!

            

        

          

 

]]>