<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?51 <![CDATA[ĐÂU LÀ CHỖ ĐÁNG SỢ CỦA NƯỚC MỸ? - Lưu Á Châu]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Wed, 23 Mar 2011 08:01:43 +0000 http://trankytrung.com/read.php?51 Theo tôi nghĩ, nếu chính xác, đây là bài nói chuyện hay của tướng Trung Quốc, Lưu Á Châu ( đăng trên danchimviet), kytrungtran.com xin đăng lại theo nguồn này.

Trên thế giới vẫn còn không nhiều chính thể, vài Đảng cầm quyền của một số nước vẽ những lý thuyết không thực tế để biện nhận cho sự tồn tại của đảng mình,  khi chính những lý thuyết " hoang tưởng" đó đã bị thực tế phủ nhận hoàn toàn. Với Nước Mỹ, như tướng Lưu Á Châu nhận định, cái đáng sợ nhất, không phải vũ khí hiện đại, khoa học tiên tiến, nền quản lý kinh tế, xã hội văn minh mà đáng sợ nhất là..." Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, vào trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh, thì ai hưng thịnh? Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai thống trị thế giới?"


............
]]> http://trankytrung.com/read.php?51#blogcomment340 <![CDATA[[Nhận xét] ĐÂU LÀ CHỖ ĐÁNG SỢ CỦA NƯỚC MỸ? - Lưu Á Châu]]> thằng khùng <hai86van@gmail.com> Mon, 01 Aug 2011 14:32:00 +0000 http://trankytrung.com/read.php?51#blogcomment340 http://trankytrung.com/read.php?51#blogcomment2074 <![CDATA[[Nhận xét] ĐÂU LÀ CHỖ ĐÁNG SỢ CỦA NƯỚC MỸ? - Lưu Á Châu]]> Hathuc <Hathuc@gmall.com.vn> Fri, 17 Feb 2017 02:00:58 +0000 http://trankytrung.com/read.php?51#blogcomment2074