Trong chuyên mục này, tôi sẽ giới thiệu những tác giả và những bài thơ tôi thích. Tất nhiên, sự thẩm định thơ của tôi có hạn, nên có thể những tác giả hoặc những bài thơ tôi giới thiệu trong chuyện mục này, có khi lại không không đúng với sở thích và yêu cầu của bạn. Cũng mong bạn đọc thể tất, cuộc sống này là muôn hình, vạn trạng, không ai giống ai. Cũng không nên có một khuôn mẫu nhất định bắt buộc mọi người phải noi theo.

           Tôi nghĩ, nghĩ và viết về THƠ cũng như vậy!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]