TRUYỆN CỰC NGẮN - 34

[Không rõ 26/12/2016 19:30 | by kytrung ]
 Mẹ kể con nghe "truyện cực ngắn" nhé! ( Ảnh minh họa) CHÚ GÀ TRỐNG CHOAI  ( Truyện dành cho thiếu nhi, nhân năm con gà)         Trong một khu rừng…         Ông mặt trời chơi thân với bác gà trống cộ. Chơi thân đến độ thành lệ, mỗi buổi sáng, bác gà trống cộ thức dậy, nhảy lên một mô đất cao, cất tiếng gáy: “ Ò..ó…o” thế là bác mặt trời đang ngủ say, nghe thấy tiếng gáy, liền vươn vai tỉnh giấc,vọt lên cao tỏa ánh sáng đến muôn loài…         Chú gà trống choai, mỗi buổi sáng, nhìn thấy bác gà trống cộ cất tiếng gáy oai hùng như thế rất phục và muốn học theo. Bác gà trống thức...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]