TRUYỆN CỰC NGẮN - 26

[Không rõ 04/12/2016 13:40 | by kytrung ]
               Viết nữa, đúng không, chú? THÓI QUEN            …Hồi đương chức ông có thói quen, hễ đến bất cứ  chỗ nào đông người như hội nghị hay mít tinh… ông yêu cầu trưởng ban tổ chức phải giới thiệu hết chức danh của ông, thiếu bất cứ một chức danh nào, là không được…, ngoài chức chủ tịch tỉnh, còn là tiến sỹ, phó giáo sư, viện sỹ viện hàn lâm nước ngoài, chủ tịch danh dự hội… tốt nghiệp trường đảng cao cấp, cử nhân văn chương, lịch sử, hội viên hội… toàn những chức danh nghe đã “kinh” chứ chưa nói “sợ” …đó là chưa kể huân, huy chương, nếu liệt kê...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]