Cựu bộ trưởng Bùi Quang Vinh   Trong hàng ngũ cựu bộ trưởng, với ông Bùi Quang Vinh, tôi nhận thấy đây là một vị cựu bộ trưởng có tầm nhìn, không phải riêng của một bộ ,mà lớn hơn, đó là tầm nhìn vận mệnh đất nước. Những bài phát biểu của ông, rõ ràng chỉ hướng tích cực cần đi của đảng và nhà nước Việt Nam. Những tiếng nói như vậy, nhất là của những người lãnh đạo, quý vô cùng. Chi ít, những ý kiến đó cũng gieo vào người dân những niềm tin, những hy vọng về tương đất nước, rằng, trong hàng ngũ lãnh đạo đảng và nhà nước Việt nam hiện nay đã có...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]