Nhà văn Văn Biển   Nhà văn Văn Biển, quê Quảng Ngãi, gọi ông Cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng là chú ruột. Nhà văn Văn Biển cũng là người sáng lập HNV Việt Nam. Hồi nhỏ, khi đọc cuốn " Cô bê  20" viết về anh hùng Hồ Giáo của ông, tôi mê đến quên ăn, quên ngủ, chỉ ao ước được gặp ông và anh hùng Hồ Giáo. Nay ước mơ đó đã thành sự thật, hai con người rất đẹp đó, tôi gặp, đặc biệt với nhà văn Văn Biển, tôi chơi thân, coi ông như một người thầy, người anh cả rất đáng kính trọng.        Tôi kính trọng ông, vì ngoài tài văn còn nhân cách, ở...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]