Một bài viết hay, nhưng tôi ngạc nhiên lại được được đăng ở một tờ báo "lề phải". Mừng! Mấy ngày nay, trên các phương tiện truyền thông rộ lên thông tin người nhà của Minh béo đang chạy thủ tục chứng nhận tâm thần cho diễn viên này nhằm thoát tội ấu dâm ở  Mỹ. Nếu điều này có thật thì đúng là thảm họa cho đất nước chúng ta vì có quá nhiều kẻ tâm thần.Một việc làm có vẻ như là “chấn động”, thách thức nền tư pháp Mỹ thuộc diện nghiêm khắc nhất thế giới, nhưng với Việt Nam, thì là… chuyện vặt.Một ông giám đốc doanh nghiệp bệ vệ, lên xe xuống ngựa, ở biệt thự,...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]