NGÀY SUY NGẪM CỦA DÂN TỘC

[Không rõ 07/04/2016 19:20 | by kytrung ]
Sắp đến ngày 30/4, ngày đất nước thống nhất. Nhưng, cho đến tận giờ, đất nước chúng ta thống nhất thực sự chưa? Hơn bốn mươi năm vẫn tồn tại bao nhiêu sự day dứt, đau đớn. Do ai ? Vì đâu? Tác giả bài viết này nói hộ cho tôi nhiều điều, đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh.Xin phép tác giả cho trankytrung.com đăng lại. Ngày suy ngẫm của dân tộc   Tác giả: Chris TranTôi ước mong ngày này trở thành “Ngày suy ngẫm” của dân tộc. Suy ngẫm về chiến thắng, về hận thù, về hòa giải, về khoan dung với đồng tộc của mình, vượt lên trên vô thức và định kiến vốn đã đầy ắp trong mỗi...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]