TRUYỆN CỰC NGẮN - 39

[Không rõ 11/01/2017 15:13 | by kytrung ]
 Chúng cháu đi tìm " Truyện cực ngắn"! ( Anh minh họa) CHIẾN TRANH           …Hỏi cung xong người lính đào ngũ, tôi cho người dẫn anh ta ra chỗ khác, để hỏi người thứ hai:           - Cho tôi biết, anh gặp anh ấy trong trường hợp nào?- Tôi hỏi.          …Đang hành quân bí mật tiếp cận mục tiêu là thị xã P…đơn vị trinh sát bắt được hai người đào ngũ. Ác một nỗi, một người là “ Lao công đào binh” (1) bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn một người, là y tá, B bậc trưởng, (2) bên Quân giải phóng. Tôi đang làm bên ban địch vận của Trung đoàn, ông Trung đoàn trưởng giao nhiệm...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]