TRUYỆN CỰC NGẮN - 41

[Không rõ 18/01/2017 22:45 | by kytrung ]
 Con chịu chú rồi! ( Ảnh minh họa)                              QUÀ TẾT !           Nét mặt ông căng thẳng, hết đi ra lại đi vào. Bà hỏi,  ông miễn cưỡng trả lòi:            - Chuyện của tôi, bà đừng có xen vào.         Nghe ông nói vậy, bà đi tìm con để hỏi:              - Ba mày hôm nay thế nào ấy, hay là ở cơ quan có chuyện…cả ba và mày dấu tao…        Con bà, được ông  bố trí làm phó văn phòng tỉnh, có dự cuộc họp cuối năm do ông chủ trì. Nghe bà hỏi vậy, nó giải thích:           - Cũng không có chuyện gì, sáng nay ba có tổ chức một cuộc họp quán triệt tất cả các cơ quan không được mang quà đến...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]