TRUYỆN NGẮN - 63

[Không rõ 24/07/2017 16:47 | by kytrung ]
 Đọc truyện ngắn của chú chúng cháu không biết tiến về đâu? ( Ảnh minh họa)                                                                        CÔ ĐƠN                                                          ( Viết! Sắp đến ngày 27/7 rồi)....Thấy lũ trẻ ríu rít, sư cô vui. Chúng hỏi sư cô đủ thứ chuyện:- Bộ quần áo này, hồi ấy bà mặc cũng chống được bom Mỹ à !- Đúng đấy, nhưng chống thế nào được, bom mà ném trúng thì người đi đằng người, áo đi đằng áo - Sư cô cười.- Mũ này bà cũng đội, hồi ấy…Sư...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]