TRUYỆN NGẮN - 75

[Không rõ 11/09/2017 19:16 | by kytrung ]
Sao chú viết được truyện ngắn nhiều thế nhỉ? ( Ảnh minh họa)               BÓI NHƯ THẦN … Nó mời ông thày bói này đến nhà bói vận hạn cho chủ. Ông ấy lắc đầu:- Không cần! Anh cứ mang những bức ảnh hoạt động từng thời kỳ của chủ nhà anh tới đây, tôi xem, rồi tôi chỉ cho anh thấy vận hạn chủ nhà anh…Nó với chủ đi xem bói đã nhiều, chùa cúng cũng lắm, nhưng chưa bao giờ lại có thầy bói bằng “ảnh”. Kỳ!Nó mang bức ảnh chủ, khi còn làm cán bộ đoàn, ngửa mặt lên trời vừa hát, vừa đàn ghi ta, hỏi:- Thầy đoán xem chủ của con hồi ấy có sở thích gì?Ông...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]