TRUYỆN NGẮN - 80

[Không rõ 28/09/2017 11:35 | by kytrung ]
        Chúng cháu tìm truyện ngắn ( Ảnh minh họa)                                                SỐ NHÀ   Nó là bạn thân của tôi từ lúc tóc để chỏm. Hồi nó học phổ thông, ăn tàn phá hại, nghịch chỉ thua “tôn ngộ không”, dốt “có chuôi”, thi đại học, cầm chắc, điểm thấp dưới O. Nó đành ở nhà không đi thi nữa.Thế mà… chỉ mười năm sau, sau khi tốt nghiệp phổ thông, khởi nghiệp là cán bộ đoàn. Giờ đã Giám đốc sở…Tôi hỏi:- Làm cách nào mà ông tiến nhanh thế?Nó cười rồi nói:- Số nhà sẽ giải thích...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]