Giới thiệu tóm tắt về Lưu Á Châu

Lưu Á Châu năm nay 57 tuổi, là người huyện Túc thuộc thành phố An Huy, tham gia quân đội năm 16 tuổi, lần lượt giữ chức vụ phó tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng; năm 44 tuổi được thăng chức thiếu tướng không quân, bước vào hàng ngũ tướng lĩnh cấp cao của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA); năm 45 tuổi giữ chức Chủ nhiệm Cục chính trị không quân quân khu Bắc Kinh, năm 50 tuổi là chính ủy không quân quân khu Thành Đô; năm 51 tuổi là Phó chính ủy không quân kiêm Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật quân ủy, và được thăng chức trung tướng không quân. Hiện nay, Trung tướng Lưu Á Châu, nguyên Phó Chính ủy không quân của PLA giữ chức chính ủy của Đại học quốc phòng Trung Quốc thay Trung tướng Đổng Thế Bình đã được điều động làm Phó chủ nhiệm Tổng Cục chính trị kiêm Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật quân ủy. Đại học quốc phòng là trường quân sự cao nhất của Trung Quốc, trực thuộc sự lãnh đạo của quân ủy trung ương, là cấp đại quân khu; hiệu trưởng, chính ủy của trường này đều thuộc những chức vụ chính của đại quân khu.

Vấn đề " Dân chủ - Nhân quyền" hiểu thế nào cho đúng? Đây là vấn đề khó, nhất là trong điều kiện của Việt Nam, Với tầm nhìn và  nhiệt huyết của một người Việt Nam yêu nước, trong bài báo này, nhà báo Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo " Lao Đông" cố gắng lý giải và đưa ra một số ý kiến để hiểu rõ bản chất " Dân Chủ - Nhân Quyền " trong hoàn cảnh cụ thể nước ta.

Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ, có sự tập hợp rất lớn của các lực lượng nhất là tầng lớp trí thức tiến bộ trong và ngoài nước, Đảng Viên trung kiên , thanh niên yêu nước có tri thức...sẽ tìm ra con đường đúng cho cả dân tộc hướng tới mục đích tối thượng: Xã Hội Dân chủ Công Bằng Văn Minh mà Đảng ta và Bác Hồ đã đề ra

Nhân kỷ niệm một trăm năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí  thức lớn của Việt Nam, một người Cộng Sản chân chính, tài đức vẹn toàn,  kytrungtran.com xin giới thiệu bài phát biểu của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ  tại Đại Hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh  năm 1996 (nguồn danluan) - đã được in trong cuốn" Luật sư Nguyễn Hữu Thọ  gắn bó với Dân Tộc ,với Nhân Dân, với Cách Mạng" - NXB Chính Trị Quốc  Gia - năm 1996, để bạn đọc hiểu thêm nhân cách và trí tuệ mẫn tiệp của  nhà Văn Hóa  lớn này. Mong ước của luật  sư, thực sự là mong ước của toàn dân Việt Nam và nó...

Sáng nay (8/7/2010) tôi đọc được bài báo này của tác giả Trực Ngôn trên vietnamnet.

Với hiện tình đất nước như đang được chứng kiến, nếu là người Việt Nam chân chính,, không thể ngồi yên để giang sơn của một dân tộc yêu nước như một " con thuyền" đang chao đảo trước nhiều cơn sóng dữ. Mỗi người dân Việt Nam, tôi nghĩ, hãy là "một thủy thủ" can trường, trung thành. Những người lãnh đạo đất nước phải là " vị thuyền trưởng" kiên định,có trí thông minh, khôn ngoan, dũng cảm...đưa con thuyền Việt Nam cập bên tương lai như toàn dân mong muốn. Vậy những ý kiến của tác giả Trực Ngôn trong bài báo nhỏ này, tôi coi như đây là một ý kiến của một " thủy thủ" can trường, muốn giúp " thuyền trưởng" đưa con tàu Việt Nam vững vàng trước bão tố,  mau về nhanh đến đích.

Nguyễn Trung - Góp ý kiến Đại hội XI: Trách nhiệm lịch sử (phần 2)

* Chính trị - xã hội
* Tư tưởng triết học

Nguyễn Trung, viết từ Hà Nội
Theo Tạp chí Thời Đại Mới

III. Đảng đang tự “diễn biến hòa bình”

Từ những điều đã trình bày trong các phần I và II, phải chăng có thể kết luận: Sau 30 Tháng Tư 1975 quyền lực trong Đảng dần dần và lúc này lúc khác không còn lựa chọn nhiệm vụ phục vụ lợi ích quốc gia là mục tiêu hàng đầu và tối thượng nữa, mà đang ngày càng chuyển hẳn sang ưu tiên lựa chọn yêu cầu duy trì quyền lực của Đảng? Xin nói ngay, quyền lực trong Đảng như vậy và quyền chính đáng của một đảng lãnh đạo là hai thứ khác nhau.

Phân trang 165/171 Trang đầu Trang trước 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]