[no-readmore]Giới thiệu tóm tắt về Lưu Á Châu

Lưu Á Châu năm nay 57 tuổi, là người huyện Túc thuộc thành phố An Huy, tham gia quân đội năm 16 tuổi, lần lượt giữ chức vụ phó tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng; năm 44 tuổi được thăng chức thiếu tướng không quân, bước vào hàng ngũ tướng lĩnh cấp cao của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA); năm 45 tuổi giữ chức Chủ nhiệm Cục chính trị không quân quân khu Bắc Kinh, năm 50 tuổi là chính ủy không quân quân khu Thành Đô; năm 51 tuổi là Phó chính ủy không quân kiêm Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật quân ủy, và được thăng chức trung tướng không quân. Hiện nay, Trung tướng Lưu Á Châu, nguyên Phó Chính ủy không quân của PLA giữ chức chính ủy của Đại học quốc phòng Trung Quốc thay Trung tướng Đổng Thế Bình đã được điều động làm Phó chủ nhiệm Tổng Cục chính trị kiêm Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật quân ủy. Đại học quốc phòng là trường quân sự cao nhất của Trung Quốc, trực thuộc sự lãnh đạo của quân ủy trung ương, là cấp đại quân khu; hiệu trưởng, chính ủy của trường này đều thuộc những chức vụ chính của đại quân khu.

[no-readmore]Vấn đề " Dân chủ - Nhân quyền" hiểu thế nào cho đúng? Đây là vấn đề khó, nhất là trong điều kiện của Việt Nam, Với tầm nhìn và  nhiệt huyết của một người Việt Nam yêu nước, trong bài báo này, nhà báo Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo " Lao Đông" cố gắng lý giải và đưa ra một số ý kiến để hiểu rõ bản chất " Dân Chủ - Nhân Quyền " trong hoàn cảnh cụ thể nước ta.

Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ, có sự tập hợp rất lớn của các lực lượng nhất là tầng lớp trí thức tiến bộ trong và ngoài nước, Đảng Viên trung kiên , thanh niên yêu nước có tri thức...sẽ tìm ra con đường đúng cho cả dân tộc hướng tới mục đích tối thượng: Xã Hội Dân chủ Công Bằng Văn Minh mà Đảng ta và Bác Hồ đã đề ra

Nhân kỷ niệm một trăm năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí  thức lớn của Việt Nam, một người Cộng Sản chân chính, tài đức vẹn toàn,  kytrungtran.com xin giới thiệu bài phát biểu của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ  tại Đại Hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh  năm 1996 (nguồn danluan) - đã được in trong cuốn" Luật sư Nguyễn Hữu Thọ  gắn bó với Dân Tộc ,với Nhân Dân, với Cách Mạng" - NXB Chính Trị Quốc  Gia - năm 1996, để bạn đọc hiểu thêm nhân cách và trí tuệ mẫn tiệp của  nhà Văn Hóa  lớn này.

 

Mong ước của luật  sư, thực sự là mong ước của toàn dân Việt Nam và nó vẫn mang tính thời  sự cho đến tận ngày hôm nay.

 

 

Trong  nhiều bài phát biểu ở Đại hội này, dưới những góc cạnh khác  nhau, đều toát lên tinh thần lo toan, trăn trở trước tình hình  đất nước còn quá nhiều khó khăn. Nhưng vì sao đất nước ta lại  rơi vào một tình trạng khó khăn như thế? Có phải do người Việt  Nam chúng ta thiếu khả năng, lười biếng, thiếu năng động, sáng  tạo? Chắc là không ai nghĩ như thế, vì quá khứ của dân tộc ta,  vì những thành tựu mà người Việt Nam khi ra nước ngoài đã  đạt được, chứng minh là không phải như thế. Tôi nghĩ rằng phải  phân tích nguyên nhân từ căn bệnh quan liêu, bảo thủ, trì trệ  còn nặng nề trong bộ máy lãnh đạo các cấp, từ sự thiếu dân  chủ và chưa dám mạnh dạn đấu tranh của chúng ta. Đừng có ảo  tưởng rằng những người quan liêu, bảo thủ sẽ tự giác trao cho  nhân dân quyền dân chủ, tự giác cụ thể hóa để thực hiện sự  nghiệp đổi mới. Vấn đề tùy thuộc rất nhiều vào sự đấu tranh  của các tổ chức đại diện cho nhân dân là Quốc hội, Hội đồng  Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể…

Chúng ta phải đau lòng mà nhận thấy rằng vừa qua sự đấu tranh  của những công cụ ấy của nhân dân vẫn còn rất yếu. Không phải  là chúng ta không có điều kiện để đấu tranh mà là các tổ  chức nói trên vẫn còn chưa dám đấu tranh và đã tỏ ra yếu ớt.  Vì sao, theo quy định, Mặt trận Tổ quốc là tổ chức có quyền  giới thiệu người ra ứng cử vào cơ quan Nhà nước lại không đứng  ra thật sự lựa chọn người có tài, đức để giới thiệu mà  thường ngoan ngoãn làm theo danh sách được đưa xuống từ cấp  trên? Chỉ thị 17 của Ban Bí thư đã quy định những nhiệm vụ và  quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc, vì sao Mặt trận không chủ  động, vận dụng và đấu tranh thực hiện? Vì sao Mặt trận Tổ  quốc và các đoàn thể là những tổ chức của nhân dân lại chỉ  thụ động thi hành những gì đã được quyết định mà không chủ  động nắm bắt, phản ánh, đấu tranh để những vấn đề bức xúc  của quần chúng được giải quyết? Quốc hội là cơ quan quyền lực  cao nhất, nhưng cũng đấu tranh yếu ớt. Những gì đạt được ở những  phiên họp QH gần đây vẫn chưa phải là những điều cơ bản. Bãi miễn các  chức vụ nhà nước là quyền của QH và Hội đồng nhân dân (HĐND), nhưng  quyền ấy chưa bao giờ được sử dụng. Quốc hội đã thế, HĐND còn yếu hơn.  Chúng ta tốn tiền của, thì giờ để tổ chức bầu cử ra các cơ quan dân cử,  để các cơ quan đó hội họp mỗi năm mấy lần, nhưng đã giải quyết được  những gì phục vụ nhân dân? Người ta chỉ thấy cơ quan thừa hành là ủy ban  nhân dân là tổ chức chịu sự kiểm soát của HĐND, nhưng chủ tịch của UBND  lại cũng là chủ tịch của HĐND. HĐND quyền lực như thế mà không có bộ  máy đầy đủ, không có ngân sách, thậm chí còn không có cả trụ sở. Những  điều khôi hài như thế vẫn chưa được đấu tranh để thay đổi. Nhân dân ai  cũng thích cái bánh thật chứ chẳng ai thích cái bánh vẽ. Chỉ  có những kẻ bất tài, có quyền lợi cá nhân gắn với những cơ  chế tổ chức hình thức mới thích những thứ hoạt động hình  thức đó.

Điều đau lòng là trong nhiều năm liền  trôi qua, chúng ta vẫn còn duy trì những thứ hình thức, hữu danh vô thực  đó. Khuyết điểm lớn của chúng ta là chưa có dân chủ thật sự. Nhiều  nguyện vọng chính đáng của người dân chưa được đấu tranh thực hiện,  người dân chưa thật sự chọn lựa được những người lãnh đạo theo sự tín  nhiệm của họ.Tất cả vấn đề là phải đấu tranh để thực hiện. Cuộc đấu  tranh này không giống cuộc đấu tranh đối kháng với địch trước đây nhưng  cũng phải diễn ra quyết liệt. Nghị quyết Đại hội VI và những chủ trương  đúng đắn của Đảng phải được đấu tranh để thể chế hóa thành luật. Khi đã  có luật thì phải đấu tranh để luật được thi hành. Không có luật pháp thì  không thể bảo đảm được quyền dân chủ.Chức năng, nhiệm vụ của Đảng, Nhà  nước, các cơ quan dân cử, các tổ chức quần chúng phải được phân định rõ  ràng, không thể để tình trạng giẫm chân, bao biện làm thay tiếp tục xảy  ra mãi được.Tòa án phải có tính độc lập, không thể xử án theo những lệnh  lạc đã được ra sẵn. Tôi cho rằng Mặt trận Tổ quốc cũng cần có một qui  chế rõ ràng về mối quan hệ của mình với các cơ quan nhà nước. Tôi nghĩ  rằng dù cho đại hội này của Mặt trận Tổ quốc TP có thành công đến đâu,  vấn đề vẫn tùy thuộc ở sự dũng cảm đấu tranh trong những ngày sắp tới.  Dân chủ không thể có bằng sự ban ơn mà bằng sự đấu tranh.

[no-readmore]Sáng nay (8/7/2010) tôi đọc được bài báo này của tác giả Trực Ngôn trên vietnamnet.

Với hiện tình đất nước như đang được chứng kiến, nếu là người Việt Nam chân chính,, không thể ngồi yên để giang sơn của một dân tộc yêu nước như một " con thuyền" đang chao đảo trước nhiều cơn sóng dữ. Mỗi người dân Việt Nam, tôi nghĩ, hãy là "một thủy thủ" can trường, trung thành. Những người lãnh đạo đất nước phải là " vị thuyền trưởng" kiên định,có trí thông minh, khôn ngoan, dũng cảm...đưa con thuyền Việt Nam cập bên tương lai như toàn dân mong muốn. Vậy những ý kiến của tác giả Trực Ngôn trong bài báo nhỏ này, tôi coi như đây là một ý kiến của một " thủy thủ" can trường, muốn giúp " thuyền trưởng" đưa con tàu Việt Nam vững vàng trước bão tố,  mau về nhanh đến đích.

[no-readmore] Nguyễn Trung - Góp ý kiến Đại hội XI: Trách nhiệm lịch sử (phần 2)

* Chính trị - xã hội
* Tư tưởng triết học

Nguyễn Trung, viết từ Hà Nội
Theo Tạp chí Thời Đại Mới

III. Đảng đang tự “diễn biến hòa bình”

Từ những điều đã trình bày trong các phần I và II, phải chăng có thể kết luận: Sau 30 Tháng Tư 1975 quyền lực trong Đảng dần dần và lúc này lúc khác không còn lựa chọn nhiệm vụ phục vụ lợi ích quốc gia là mục tiêu hàng đầu và tối thượng nữa, mà đang ngày càng chuyển hẳn sang ưu tiên lựa chọn yêu cầu duy trì quyền lực của Đảng? Xin nói ngay, quyền lực trong Đảng như vậy và quyền chính đáng của một đảng lãnh đạo là hai thứ khác nhau.

Phân trang 175/181 Trang đầu Trang trước 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]