Sắp đến Đại Hội  Nhà Văn, trankytrung.com nhận được một  số bài viết xung quanh Đại Hội này. Trước hết xin cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc  đến trankytrung.com. Còn một số bài viết đề cập đến Đại Hội Nhà Văn, kytrungtran.com có ý kiến như sau:

- Chúng ta hãy coi Đại Hội này là một dịp tốt để gặp gỡ giao lưu bạn văn với nhau. Làm thế nào để có tác phẩm hay, nội dung tốt, bạn đọc hào hứng đón nhận? Theo tôi, đó mới là nội dung quan trọng nhất để trao đổi trong Đại Hội này.

- Không nên đề cao quá chuyện bầu cử vào BCH. Hễ ai thấy mình xứng đáng hãy tự ứng cử, người đó trình bày chương trình hành động của mình trước cử tọa, nói nôm na" vận động tranh cử" thật văn hóa, thật chuyên nghiệp, thật dân chủ. Nếu giống như tranh cử ở các nước Văn Minh thì tốt. Biết đâu, đây là hình mẫu để nhà nước ta, trong tương lai, sẽ  tiến hành bầu cử trong Đảng, Quốc Hội.[no-readmore]

Điều đó diễn ra đúng như thế thì quá tuyệt vời.

Tôi tin, nếu như nhà văn chúng ta bỏ đi sự tị hiềm nhỏ nhen, bỏ đi bệnh " sỹ", bỏ đi sự ham chức, ham quyền... coi sự nghiệp phát triển đi lên của Hội Nhà Văn làm trọng, thì nhất định trong Đại Hội Nhà Văn lần thứ VIII sẽ bầu ra  một BCH mới đáp ứng được sự kỳ vọng không riêng các nhà văn mà tất cả những bạn đọc yêu quý Hội.

- kytrungtran.com sẽ không đăng những bài mà tác giả chỉ nêu bằng bút danh.  Đăng bài chỉ có bút danh, như vậy không tôn trọng bạn đọc, đồng thời bạn đọc sẽ nghi ngờ về tính xác thực các tư liệu đã có trong bài báo đó. Rất mong các bạn gửi bài đến kytrungtran.com chú ý hộ điều này. Nên đề tên thật và địa chỉ rõ ràng để tiện liên lạc.

Trân Trọng

Bài viết cùng chuyên mục
[3101] NHỚ VĂN GIANG25/4/2012
[5279] KỶ NIỆM VỀ BÀI HÁT " SAO RƠI TRÊN BIỂN"6/3/2012
Tâm sự với bạn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1966)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]