[no-readmore][youtube=450,300]http://www.youtube.com/watch?v=KlWV6n-M7pY[/youtube]

Mời các bạn nghe lại bài hát Xa Khơi, sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ, qua giọng hát của nghệ Sỹ Tân Nhân.
Trong những năm tháng ác liệt nhất của dân tộc, chúng ta vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng của đất nước. Đến hiện tại, chúng ta vẫn không từ bỏ những hy vọng thật đẹp để dân tộc trường tồn. Có lẽ nếu nghe lại bài Xa Khơi, mỗi chúng ta vẫn thêm ý chí trí, thêm hy vọng...
Video | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5440)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]