[no-readmore][youtube=450,300]http://www.youtube.com/whttp://www.youtube.com/watch?v=uR7ccxhSrTk&feature=relatedatch?v=[/youtube]

          Một bài hát hay, buồn gọi nhớ đến quê hương, nhất khi chiều về, một mình ngồi  hồi tưởng lại quá khứ.
          Mời các bạn cùng nghe.
Video | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2605)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]