Cụ PHAN BỘI CHÂU

                

       Bây giờ chúng ta có đầy đủ thời gian và sự kiện suy nghiệm lại nhưng năm tháng trước buổi bình minh của cách mạng tháng tám. Một cuộc cách mạng muốn thắng lợi, cần có những người tri thức yêu nước bản lĩnh và những lãnh tụ thiên tài dẫn đường. Chính những con người này sẽ chỉ ra những đường, nước mà dân tộc, những người nghèo cùng khổ  phải đi. Cũng chính họ chỉ rõ nguồn cơn của mọi đói khổ, áp bức để những người nghèo nổi dậy. Đọc lại bài diễn ca Á TẾ Á CA của nhà Chí sỹ yêu nước lớn Phan Bội Châu, hiển hiện trước mắt chúng ta, rất chân thực của xã hội Việt Nam trước năm 1945, một xã hội bất công, áp bức, cần thức tỉnh những con dân nô lệ phải nổi dậy lật đổ.

                 Suy cho cùng, bất cứ một chính thể nào đi ngược lại quyền lợi dân tộc, bên trong bóc lột, đàn áp thậm tệ người dân, bên ngoài tự nhận là tay sai cúc cung hèn hạ đầu hàng ngoại bang thì tất yếu sẽ có những PHAN BỘI CHÂU mới và những bài Á TẾ Á CA  mới vạch trần những thủ đoàn tàn bạo của chính thể đó và làm thức tỉnh những người dân yêu nước.

                Giá trị có ý nghĩa  lịch sử của bài diễn ca Á TẾ Á CA  luôn luôn mới.

---------------------------------------------------

 

Á TẾ Á CA

 

Tác giả : PHAN BỘI CHÂU

 

 

Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
Việc dây thép, việc tàu, việc pháo,
Việc luyện binh, việc giáo học trường,
Việc công nghệ, việc nông thương,
Việc khai mỏ khoáng, việc đường hoả xa.

Giữ các việc chẳng qua người nước,
Kẻ chức bồi, người tước culi.
Thông ngôn kí lục chi chi,
Mãn đời lính tập, trọn vì quan sang.
Các thức thuế các làng thêm mãi,
Hết đinh điền rồi lại trâu bò.
Thuế chó cũi, thuế lợn bò,
Thuế diêm, thuế tửu, thuế đò, thuế xe.
Thuế các chợ, thuế trà, thuế thuốc,
Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn.
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền,
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn.
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn,
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
Thuế dầu mật, thuế đàn đĩ thoã,
Thuế gạo rau, thuế lúa, thuế bông.
Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng,
Thuế chim, thuế cá, khắp trong lưỡng kì.
Các thức thuế kể chi cho xiết,
Thuế xia kia mới thật lạ lùng,
Làm cho thập thất cửu không,
Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi.
Lại nghe nỗi Lào Cai, Yên Bái[15],
So muôn người như giải lũ tù.
Ăn cho ngày độ vài xu,
Việc làm gian khổ, công phu lạ lùng.
Độc thay phong chướng nghìn trùng,
Nước sâu quẳng xác, hang cùng chất xương.
Nỗi diệt giống bề lo bề sợ,
Người giống ta biết có còn không?
Nói ra sởn gáy động lòng,
Cha con khóc lóc, vợ chồng thở than.
Cũng có lúc bầm gan tím ruột,
Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra.
Cũng xương cũng thịt cũng da
Cùng hòn máu đỏ, giống nhà Lạc Long.
Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than.
Thương ôi! Bách Việt giang san,
Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa.
Hồn mê mẩn tỉnh chưa, chưa tỉnh?
Anh em ta phải tính nhường sao.

 


 

              

THƠ, VĂN CỦA BẠN | Nhận xét(29) | Trích dẫn(0) | Đọc(85570)
Hoàng Sa Email
19/04/2018 13:22
Thuế rừng tre gỗ thuế thuyền bán buônThuế hết cả phấn son đường phốThuế những anh thuốc lọ gầy mònThuế gò thuế bãi thuế cồnThuế người chức sắc thuế con hát đànThuế dầu mật thuế sơn mọi chợThuế gạo ngô thuế đỗ thuế bông Thuế tơ thuế sắt thuế đồngThuế chim thuế cá khắp trong lưỡng kỳ
Dân ta
08/12/2017 17:27
Ngày nay cái lạ còn gấp trăm ngàn lần nữa kìa, thuế chồng thuế, phí chồng phí, vơ véc tất tần tật rồi chạy vào túi của các quan từ lớn tới nhỏ, chẳng những thuế, phí, mà còn phải hối lộ, lót tay,.... do vậy nên ngày nay bài thơ này đâu còn được học nữa.
hòa
25/09/2017 16:21
giờ đây còn nhiều thứ còn lạ hơn nữa
Nắc danh
08/09/2017 15:20
Thuế sông thuế chợ thuế đồ....thuế a đi ỉa, thuế cô đái đầm...Rượu ta nấu nó cho rượu lậu Muối ta làm nó bảo muối gianLại thêm áp bức tham tàn Cảnh Cảnh binh hiếp chúng fu đoàn hiếp dân....
Van thanh
15/06/2017 20:19
Cac loai thue cac lang tăng mai đên bÂY giơ thuê co giam đău
Thuế
08/03/2017 12:22
Ngày nay, sử dụng một một mà phải chịu cả bốn thứ thuế!!!
NguyễnKhiêm
01/01/2017 14:45
Á -  tế -  á - ca  1905 - 1906 Á - tế - á , Năm châu là bậc nhất người nhiều hơn mà đất cũng rộng hơncuộc đời mở hội doanh hoàn anh hùng bốn bể , giang san một nhà gẫm từ thủa Âu - la tìm đất vượt Chi - na qua Nhật đến Triều - tiênXiêm - la  , Diến - điện gần liền Cao - mên , Đại - việt , thông miền Ai - lao thịt một miếng trăm dao xâu xé chiếc kim âu chẳng mẻ cũng khôn lành  !tôi con Pháp , tớ thầy Anh nín hơi Đại Đức , nép mình cường Nga gương Ấn - độ có xa đâu đó chẳng máu đào , song cũng họ da vàng ;mênh mông một dải Đông - dương nước non quanh quất trông càng thêm đau !cờ tự lập đứng đầu phất trước Nhật - bản kia là nước đồng văn Thái Đông nổi hiệu duy tân Nhật hoàng là đấng minh quân ai bì ?dòng Thần vũ riêng về một họ vầng Phù - tang soi đỏ góc trời kể đời trăm hai mươi hai năm hai nghìn rưởi năm mươi có thừa sẵn cơ hội trời đưa lại đó chốn kinh thành Giang - hộ mới rời sang dẹp Mạc - phủ , bỏ Phiên - bang đổi dòng chính sóc, thay làn y quan.khắp trong nước dân đoàn, xã hội,nhà học đường đã ngoại ba muôn,việc kỹ nghệ, việc buôn bán,nơi lò hấp bát, nơi khuôn đúc đồng,chè, tơ, lụa, gai, bông, nhung, vỏ,với đồ sơn, vân mẫu, pha lê,dao với quạt , tàn với xe đủ mùi hải lục , họp nghề nông thương bốn nhăm triệu , cải lương nhân số các sắc quân , ước độ triệu ngườichu vi mặt đất chạy dài tính vuông Pháp lý bốn hai vạn thừa bốn mốt huyện năm xưa mới đổi đầu Nãi - xuyên , mà cuối Lộc - nhiĐông - kinh ba phủ cận kỳ trong thì Đại - bản , ngoài thì Kinh - đô sảnh Bắc - hải dư đồ trong bể huyện Xung - thằng xưa kể đất Lưu - cầu gò Đối - mã bốn bề sâu Nghiêm - nguyên đặt súng , Trúc - phu đỗ tàu nhà dây thép đâu đâu cũng đặt đội thương thuyền khắp mặt đại dương kìa thiết lộ , nọ ngân hàng đăng đài , báo quán ngổn ngang phụ đầu cuộc biến pháp , năm đầu Minh Trị ba mươi năm dân trí mở mang chữ Hán tự , chữ Tây dương mọi bài diễn thuyết , các trường chuyên môn đất Đại - bản mở đồn đúc súng ,xưởng Đông - Kinh riêng cũng một tòa ;Trường - kỳ thuyền cục mở ra Dã - tân , Tu - hạ ấy là hải quân tàu với súng đã trăm phần chấn chỉnh ,lại ngư lôi , pháo đỉnh ai tầy !quan quân luyện tập đêm ngày ,mọi nghề so với Thái Tây kém gì !đội mã , bộ , lục sư các trấn ,từ Hà - di , đffns tận Tát - ma tám đảo rộng , bốn gò xa ,Phú - sơn cao ngất , Tỳ - bà trong veo tướng , tá , úy , cũng theo Tây lệ , lại công binh , pháo vệ chỉnh tề .  đồng bào nghĩa khí gớm ghê ,cái thù nô lệ quyết thề trả xong !năm Giáp ngọ đùng đùng sóng gió ,vượt quân sang , thẳng trỏ Đài - loan ,quân Lục - úc , tướng Đại - sơnra tay cho biết cái gan anh hùng Đông - tam tỉnh đã thu trong tay áo ,bọn trắng da ngơ ngáo giật mình !cuộc hòa đâu khéo thình lình ,chủ trương này hỏi Nga đình vẽ khôn .lòng ái quốc ghê hồn Nhật - bản giận xung quan khôn cản nghĩa đồng cừu !đã toan mở súng quay tàu ,Y - đằng khen khéo mưu sâu vãn hồi nhận bồi khoản Bành , Đài nhượng địa trong mười năm rồi sẽ xem nhau Nga kia nước lớn lại giàu ,bên giường giấc ngáy , dễ hầu chịu yên !Hàn với Mãn lợi quyền thu sạch xe Nhĩ - tân , tàu lạch Sâm - uy Á - đông trong cuộc an nguy ,có ta ta phải phù trì chúng ta ,việc khai hấn chắc là quyết liệt  .đất Á - đông thấy huyết phen nay ;giáp thìn trong tháng Hai tây chiến thư hai nước định ngày giao tuy  .trận thứ nhất Cao - ly lừng tiếng  ,khắp hoàn cầu muôn miệng đều khen  .sa trường xung đột mấy phen ,ngọn cờ Áp - lục , tiếng kèn Liêu - dương  .cửa Lữ - thuận mơ màng khói bạc ,thành Phụng - thiên ngơ ngác non xanh .hải quân một trận tan tành ,Thái - hoa cắt núi , Đông - thanh xẻ đường  .sức hùng vĩ ai đương lại được ,may điều đình có nước Hoa - kỳ ,khéo đem hòa cuộc giải vi ,nếu không Bỉ - đắc còn chi là đời !hội vạn quốc diễn bài công nghị ,chấu đá voi sự ấy cũng nực cười  .kể trong hòa khoản mười hai , bề nào Nga cũng chịu lui trăm phần !cuộc tang hải  , khuất thân từng lúc , đám liệt cường nay cũng chen vai  . khen thay Nhật - bản anh tài ,từ đây danh dự còn dài về sau !ngồi mà nghĩ thêm sầu lại tủi  ,nước Nam nhà gặp buổi truân chiên ,dã man quyen thói ngu hèn , cũng như Minh Trị dĩ tiền mọi năm .từ nước Pháp đam tâm bảo hộ ,mở trí khôn mới độ một và ;non sông thẹn vưới nước nhà ,vua là tượng gỗ , dân là thân trâu !việc dây thép , việc tàu , việc pháo ,việc luyện binh , việc giáo học đường ,việc kĩ nghệ , việc nông thương ,việc khai mỏ quặng , việc đường hỏa xa , giữ các viêc chẳng qua người nước , người chức bồi , người tước cu ly !thông ngôn , kí lục , chi chi ,mãn đời lính tập , trọn vì quan sang !các hạng thuế , các làng tăng mãi ,hết đinh điền , rồi lại trâu bò ,thuế chó cũi , thuế lợn lò , thuế diêm , thuế rượu , thuế đò , thuế xe ,thuế các chợ , thuế chè , thuế thuốc ,thuế môn bài , thuế nước , thuế đèn ,thuế nhà cửa , thuế chùa chiền ,thuế rừng tre gỗ , thuế thuyền bán buôn ,thuế đến cả phấn son đường phố ,thuế những anh thuốc lọ gầy mòn ,thuế gò , thuế bãi , thuế cồn ,thuế người chức sắc , thuế con hát đàn ,thuế dầu , mật , thuế sơn mọi chỗ ,thuế gạo , rau , thuế lúa , thuế bông ,thuế tơ , thuế sắt , thuế đồng ,thuế chim , thuế cá , khắp trong lưỡng kifyf ,các hạng thuế kể chi cho xiết , thuế xia kia mới thiệt lạ lùng ! ...làm cho thập thất cửu không ,làm cho xơ xác , khốn cùng chưa thôi .lại nghe nói Lao - cay , Yên - bái ,mấy muôn người xẻ núi , đào sông .cực thay ! Lam chướng nghìn trùng ,sông sâu ném xác , hang cùng chất xương  .họa diệt chủng vừa thương vừa sợ  ,nòi giống ta biết có còn không ?nói ra ai chẳng sờn lòng ,cha con tủi nhục , vợ chồng lìa tan !nghĩ lắm lúc thâm gan tím ruột ,vạch trời kêu mà tuốt gươm ra ,cùng xương , cùng thịt , cùng da , cùng hòn máu đỏ con nhà Lạc Long .thế mà chịu trong vòng trói buộc ,bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than !thương ôi ! Bách Việt giang sơnvăn minh đã sẵn , khôn ngoan có thừa , hồn mê mộng tỉnh chưa , chưa tỉnh ?anh em ta phải tính làm sao ?Nhật là họ , Pháp là thù ,mưu cao phải học , thù sâu phải đền .nền tân học kíp đem dựng trước , hội dân đoàn , cả nước cùng nhau .việc buôn ta lấy làm đầu ,mọi nghề cùng ghé địa cầu một vai ...bây giờ kể còn dài chưa xiết ,chữ tự do xin kết một lòng  . gương Nhật - bản đất Á- đông giống ta , ta phải soi chung kẻo mà !việc học thức dần dà mở rộng ,thầy Lang - sa rồi cũng nể nang  .có khi đặt chữ bằng hàng ,thay đàn nô lệ làm phường văn minh .kìa thủa trước như Anh , Pháp , Đức , cũng chẳng qua " cùng cực tắc thông" ...hoqj may trời có chiều lòng ;Việt - nam đứng lại phương Đông có mình ...thân xiêu bạt đã đành vô lại , bấy nhiêu năm Thượng - hải , Hoành - tân .chinh Nga nhân lúc hoàn quân ,xót mình bôn bá , theo chân khải hoàn  .nâng chén rượu ân ban hạ tiệp , gạt dòng châu khép nép quì tâu  .trời Nam mù mịt ngàn dâu ,gió thu như thổi dạ sầu năm canh !biế bao nỗi bất bình khôn giải ,mượn bút hoa mà gửi quốc âmthân tàn bao quản cát lầm ,khuyên ai dốc chữ đồng tâm sau này ...                        .... ? ...
Nam
14/08/2016 22:37
Xa hoi thuc tai co may tram thu thue? Thue xia kia chang may la lung
ngọc lý
30/05/2016 15:03
bài thơ quá hay, những lời bình của chú Trần Kỳ Trung cũng rất sâu sắc. Xin cảm ơn chú.
đảm
06/04/2016 10:33
Thúê bây giờ chỉ có một thứ thúê thôi là giá trị gia tăng nhưng   thật ra không có món gì lọt khỏi.hầu như tất cả những gì trên cơ thể trừ da thịt xương mở và lục phủ ngũ tạng thì tất cả điều    thúê
Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]