Trước năm 1975, gần như trong tình cảm của lứa tuổi thanh niên chúng tôi ở miền bắc  lúc đó, nghiên nhiều về Liên Xô. Rõ nhất  chúng tôi thuộc nhiều  bài hát Nga, đặc biệt như bài Đỉnh núi Lê Nin, tôi tin ,bây giờ vẫn còn nhiều người nhớ Nghe lại bài hát này để nhớ một thời con người sống không so đo, tính toán, một thời chúng ta đã nghĩ chỉ còn tình bằng hữu, sống chết có nhau, chung một lý tưởng...
           Bây giờ khó nói điều đó với một hiện thực phũ phàng, nhưng âm hưởng bài hát này, trong tôi vẫn vang lên để nhớ một thời đáng sống, đáng nhớ.


[no-readmore][youtube=450,300]http://www.youtube.com/watch?v=nNH9-FURkts[/youtube]
Video | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3056)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]