Chọi trâu ở Đồ Sơn - Cả hai con trâu đều ngu

                              ( Ảnh minh họa)

 

 

SO SÁNH ÔNG ẤT VỚI ÔNG Ơ – Phút thư giãn

 

 

 

             1)  Khác nhau:

 

 

 

             - Ông Ất cao tuổi hơn ông Ơ

             - Nhưng tóc ông Ất đen nhánh, còn tóc ông Ơ bạc trắng

             - Ông Ất hay cười, ông Ơ  nghiêm nghị.

             - Ông Ất hay ăn diện, ông Ơ  giản dị hơn.

             - Ông Ất mê gái, còn hiện thời ông Ơ không.

             - Bằng cấp Ất, Ơ khác nhau

             - Ông Ất  nói hay nhìn vào giấy, ông Ơ thỉnh thoảng.

             - Ông Ất gặp ai cũng muốn ôm hôn ra vẻ thân thiện, ông Ơ không làm chuyện đó.

             - Ông Ất đi đến đâu đều muốn trống dong, cờ mở. Ông Ơ ít đi hơn, đón tiếp đơn giản hơn.

             - Ông Ất ngu hơn ông Ơ.

              Nhưng…

            -  Ông Ất thật thà hơn ông Ơ.

               2) Giống nhau.

            

              - Thể hiện qua cách ăn nói thấy dốt bằng nhau

              - Cùng sợ và hèn với “giặc lạ”.

              -  Cùng một giọng vu khống người ngay thẳng.

              - Cùng một suy nghĩ không biết mình là ai?

              - Cùng coi thường trình độ nhân dân, trí thức.

              - Cùng sợ tổ chức mình tan vỡ, mình sống với ai?

              - Cùng nói một đằng, làm một nẻo.

                Và cuối cùng…

              - Cùng mất uy tín như nhau.

            

 

Thư Giãn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3394)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]