Đọc để biết, trankytrung.com không bình luận.

 

 

Sẽ thấy gì ở hội nghị Trung Ương 7 sắp tới?

 
Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) dự trù diễn ra trong tháng 5 sẽ đặt trọng tâm vào kiểm điểm kết quả 1 năm thi hành Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và thảo luận đề nghị tăng số Ủy viên Bộ Chính trị từ 14 lên 16 với hai Ủy viên mới dự kiến là ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính và Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, căn cứ theo tin từ Hà Nội.

Tin này đưa ra vào đúng lúc Ban Tổ chức Trung ương, lo về Tổ chức đảng họp tại Hà Nội ngày 3-4 (2013) để bàn về “công tác xây dựng đảng phục vụ Hội nghị Trung ương 7”.

Vấn đề then chốt được thảo luận tại phiên họp này là Công tác quy hoạch cán bộ, quản lý từ Trung ương tới Cơ sở theo Hướng dẫn 15 ngày 05/11/2012, kể cả việc “quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của đảng.”

Tuy nhiên kết quả ra sao và còn những vướng mắc nào trong công tác Tổ chức đảng đã không được loan báo trên Tạp chí Xây dựng đảng.

Cuộc họp “giao ban trực tuyến định kỳ” hôm 4-3 (2013) do ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, có sự tham dự của “lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên không có lời giải thích tại sao Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị lại vắng mặt tại phiên họp quan trọng này.

Từ hai khóa đảng IX và X dưới thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vấn đề làm sao xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững tư tưởng, trung thành với đảng và chế độ, trong sạch và đạo đức đã được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên ông Nông Đức Mạnh đã thất bại vì mỗi ngày lại có thêm cán bộ tha hóa, mất phẩm chất, tham nhũng, vây bè kết cánh, chạy chức chạy quyền, mua bán bằng cấp công khai và không còn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nữa.

Vì vậy, từ “một bộ phận” cán bộ, đảng viên mất phẩm chất từ Khóa đảng VIII trở về trước đã tăng lên “một bộ phận không nhỏ” từ Khóa đảng IX.

Sự xuống cấp tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên nghiêm trọng đến mức đang đe dọa sự tồn vong của chế độ nên Nghị quyết 4 ngày 31/12/2011 (ban hành ngày 16/01/2012) của Ban Chấp hành Trung ương Khóa đảng XI (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) phải nhìn nhận: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.”

Tại phiên họp ngày 03/04 (2013) Ban Tổ chức Trung ương cho biết đã tập trung “hoàn thành các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa XI.”

Nhưng liệu “nội dung” này có nói gì đến việc thực hiện lời hứa của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng đã đưa ra tại Hội nghị Trung ương 6, sau 15 ngày họp hồi tháng 10/2012 ?

Hội nghị này không đạt được sự đồng thuận phải kỷ luật Bộ Chính trị và một Ủy viên Bộ Chính trị (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) vì đã không làm tròn nhiệm vụ được giao phó, nhất là trong lĩnh vực kinh tế trong đó có thua lỗi hàng ngàn tỷ đồng của hai Tổng Công ty Vinashin và Vinalines.

TRƯƠNG TẤN SANG

Nhưng tại sao Hội nghị Trung ương 6 đã không có đủ phiếu đa số trong số 175 Ủy viên Chính thức để quyết định kỷ luật ?

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang giải thích lý do tại buổi nói chuyện với Câu Lạc Bộ Thăng Long, tổ chức của các Cựu chiến binh, ngày 19/2/2013.

Ông nói: “Trong đảng hiện nay tệ nể nang còn nặng lắm, nên chắc chắn còn có thiếu sót, rồi khi trình bày ở hội nghi ý kiến lại khác nhau. Bộ Chính trị họp đã nhận định suy thoái kéo dài, ngày càng nghiêm trọng, trong Bộ Chính trị có 9 đồng chí có mặt từ khóa trước, có 5 đồng chí mới tham gia lần đầu. Nhưng tất cả đều nhận thấy có khuyết điểm, sai lầm và kết luận phải có kỷ luật, Bộ Chính trị đã bỏ phiếu và các đồng chí trong Bộ Chính trị đều có phiếu, mỗi đồng chí có số phiếu khác nhau.

Khi ra hội nghị TƯ 6 thảo luận, mặc dầu có khuyết điểm, sai lầm từ các khóa trước để lại, Bộ Chính trị vẫn tự nhận khuyết điểm, tự kiểm điểm và xin nhận kỷ luật. Có đồng chí hỏi tại sao lại phải giấu tên đồng chí X của Bộ Chính trị nêu phải kỷ luật. Sở dĩ thông báo như vậy vì ai, kể đứa trẻ con cũng biết đều biết đồng chí X là ai, không nêu tên cũng là tế nhị mà thôi! Hội nghị TƯ đã thảo luận và đồng ý với kiểm điểm khuyết điểm, sai lầm mà Bộ Chính trị trình bày kể cả một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, nhưng sau khi thảo luận, Hội nghị TƯ đã biểu quyết yêu cầu phải sửa chữa sai lầm, khuyết điểm nhưng không có hình thức kỷ luật, kể cả hình thức kỷ luật nhẹ nhất! Điều này gây bức xúc rất nhiều đối với đảng viên, nhất là cách mạng lão thành. Khi tôi vào Miền Trung có đồng chí lão thành chỉ vào tôi nói: “Các vị ăn nói vừa vừa thôi, còn phải để thương và để cho Dân chứ, nếu các anh không làm được thì để chúng tôi làm.”. Nhiều ý kiến gay gắt lắm! Nhưng về phần tôi, tôi là thiểu số phải phục tùng đa số, không thể khác được mà là nghị quyết của Trung ương. Nhưng vấn đề hiện nay tôi cho rằng phải làm gì sau đó! Khi đã nhận khuyết điểm, sai lầm thì phải sửa chữa, chúng ta cần phải nhận rõ vấn đề này, phải theo dõi. Giám sát sửa chữa ra sao! Có làm được không?”

(Tài liệu tự ghi của Đại tá Đoàn Sự, ngày 19-2-2013)

Ông Sang còn nhìn nhận: “Từ Đại hội khóa 7 (1991 thời Tổng Bí thư Đỗ Mười) đến nay vẫn tồn tại 4 nguy cơ mà các đồng chí cũng đã rõ. Mỗi nhiệm kỳ đều có nhắc lại, nhưng suy thoái ngày càng phức tạp, càng nguy cấp, không giảm mà chỉ có tăng mỗi năm một cao và phức tạp hơn.”

Theo đảng CSVN thì 4 nguy cơ đó là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; Chệch hướng tư tưởng, xa lìa Xã hội Chủ nghĩa; Suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Bây giờ đảng không nói “chệch hướng tư tưởng” nữa mà là “suy thoái tư tưởng” vì tình hình đã dẫn đến tình trạng có nhiều cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tách mình ra khỏi quy luật của đảng hoặc quay lưng lại với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đã được chọn làm nền tảng xây dựng đất nước của đảng CSVN.

Tình trạng này đang lan rộng trong đảng vì đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cấp cấp lãnh đạo đã công khai bất bình về chủ trương bảo thủ, lạc hậu và chậm tiến của những người có trách nhiệm trong đảng, bắt đầu từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Như thế thì đảng đã “rệu rã” chưa và tại sao lại xuống cấp bi thảm như thế?

Tại vì những vấn đề nêu trong Nghị quyết 4 không mới mà chỉ nghiêm trọng hơn theo thời gian. Từ tháng 02/1999, Ban Chấp hành Trung ương khóa đảng VIII thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có “Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay”. Một phong trao xây dựng, chỉnh đốn đảng cũng đã phát động rầm rộ tồi tật đâu vẫn còn đó, lặng lẽ trôi qua 2 nhiệm kỳ đảng IX và X trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khóa đảng XI công bố Nghị quyết 4 với quyết tâm “phải làm cho bằng được” !

Nhưng sau đó, qua 2 Hội nghị Trung ương 5 và 6, chuyện “làm cho bằng được” đã chuyển qua “xây là chính” nên chỉ“răn đe” để sửa đổi thay vì “kỷ luật” hay “loại bỏ ngay”.

Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại chần chừ, không quyết liệt như ông nói mà cứ “lửng lơ con cá vàng” như vậy? Hay là chính ông đã “nể nang” và “cũng vướng mắc” vào chỗ này chỗ kia ?

Luận cứ “cần ổng định để phát triển” của nhiều cấp Lãnh đạo nhằm biện minh cho sự thiếu kiến quyết là quân bài đã bị lật ngửa không che giấu được sự bất lực kéo dài của đảng.

Hay là tại vì có đe dọa mơ hồ của“diễn biến hòa bình”, chống phá của “các thế lực thù địch” bên ngoài và của “các nhóm cơ hội” bên trong nên đảng không dám ra tay làm sạch nội bộ để bảo vệ chế độ ?

Hay cũng có cả “bàn tay” của “người đồng chí anh em Trung Cộng” với tay từ bên kia biên giới qua xúi bẩy bảo đảng đừng làm mạnh quá kẻo “mắc mưu bọn phản động” có âm mưu “gây rối lật đổ”, nhưng chủ ý là muốn duy trì sự mất đoàn kết để làm cho đảng yếu đi, do đó không thể thoát khỏi vòng tay bảo hộ của họ?

Vậy liệu Hội nghị Trung ương 7 có dự đoán những thay đổi nhân sự nào để chận đứng sa sút lòng tin của dân vào đảng không?

Đến đầu tháng 4 thì chưa thấy có tín hiệu thay đổi nào rõ rệt trong các cấp lãnh đạo cao nhất, nhưng Cuộc thảo luận của Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Trung ương 7 cũng đã nhắc lại những tiêu chuẩn chọn người, chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý phải ưu tiên có: “Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân...”

Trong thực tế, từ khi có Nghị quyết 4 (31/12/2011), những tiêu chuẩn “phải có” này đã bị phá vỡ bởi chính các cấp lãnh đạo, những người có trách nhiệm phải làm gương cho các cấp dưới quyền và phải chịu trách nhiệm vì những vi phạm của thuộc cấp.

Mặc dù cấp lãnh đạo nào cũng thuyết minh như thế nhưng chưa thầy ai dám làm như mình nói. Chưa có ai có “văn hóa từ chức” để chịu trách nhiệm, nhưng lại rất mau mắn “nhận lỗi trước đảng, trước nhân dân” và “hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn” !

Trong số những người làm trơn tru nhất, có cả một số Tổng Bí Thư và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau khi không bị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương 6 ngày 15/10/2012 !

Vì vậy ta không lạ khi thấy Ban Tổ chức Trung ương đã nhắc nhở cán bộ họp tại Hà Nội (03/04/2013) phải tiếp tục “Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và tình hình tổng kết Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị” (số 37-CT/TW, ngày 4/8/2009) để báo cáo trước Hội nghị 7.

Một trong những điều các cấp lãnh đạo phải làm theo Chỉ thị này là: “Tiếp tục cải tiến công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội hoặc thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm.”

Xem ra những ngăn cấm này cũng đã bị “tự do xé bỏ” bởi nhiều tầng lớp cán bộ, đảng viên như đang diễn ra trong các “nhóm lợi ích” trong cơ chế khiến cho công tác phòng, chống Tham nhũng không nhích được một bước kể từ khi có Luật, ban hành năm 2005.

Vì vậy Hội nghị Trung ương 5 đã không còn tín nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng nữa.

Ông Dũng đảm trách công tác phòng, chống Tham nhũng từ năm 2007 nhưng 5 năm sau “tệ nạn” đã biến thành “quốc nạn” nên Hội nghị Trung ương 5 đã giao cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đảng chỉ huy trực tiếp.

Ông Trọng hy vọng sẽ được Ban Nội Chính, điều hành bởi ông Nguyễn Bá Thanh, người nổi tiếng “nói đi đôi với làm” trong thời gian giữ chức Bí thư đảng ủy Đà Nẵng, sẽ tiếp tay diệt cho bằng được các nhóm “lợi ích” đang do các phe phái trong đảng và nhà nước khuynh đảo, nghiêm trọng nhất trong hai lĩnh vực Ngân hàng và Bất động sản.

Nhưng sau vài tháng rời Đà Nẵng ra làm việc ở Hà Nội, người dân chưa thấy ông Nguyễn Bá Thanh mở cuộc tấn công“ngoạn mục” nào vào hệ thống Ngân hàng và kỹ nghệ bất động sản đang có nhiều tai tiếng là nơi ẩn náu tài sản của nhiều quan chức tham nhũng quan trọng của chế độ.

Vậy liệu Hội nghị Trung ương 7 có đem lại hy vọng gì mới cho hệ thống cai trị ở Việt Nam hay nó sẽ qua đi và để lại thất vọng như đã xẩy ta tại Hội nghị Trung ương 6 ?

Sở dĩ đã có sự hoài nghi vì những câu chữ “tự phê bình” và “phê bình” trong nội bộ đảng đã biến thành “đàn gảy taitrâu” hay “nước đổ lá khoai” không còn hiệu lực gì đối với căn bệnh tham nhũng thối nát và ăn gian nói dối di căn trong máu đảng !

Như thế nếu chẳng may mọi chuyện rồi vẫn như cũ thì liệu Cuộc lấy phiếu tín nhiệm 49 cấp lãnh đạo do Quốc hội bổ nhiệm, từ Chủ tịch Nước trở xuống, dự trù diễn ra tại Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 (2013), có thay đổi được vị trí nào trong hệ thống cầm quyền không hay ông Trương Tấn Sang lại rơi vào tình trạng “thiếu số” phải phục tùng “đa số” thêm lần nữa ?

(04/013)

Phạm Trần
---------------------------
NGUON: tintuchangngay

 

THƠ, VĂN CỦA BẠN | Nhận xét(3) | Trích dẫn(0) | Đọc(4761)
1080
17/04/2013 08:07
một thực tế hiện nay rất đau lòng, là có bao nhiêu cán bộ, đảng viên làm được theo tấm gương của Bác. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã lan tỏa, nhưng liệu có bao nhiêu người làm được? Ngày xưa, Bác đi làm việc đến đâu rất âm thầm lặng lẽ, để hiểu được dân tình. Ngài nay, lãnh đạo đi đến đâu rất phô trương, gây tốn kém. Vì thế cuộc vận động này, đòi hỏi có thực tế không? hay chỉ là hữ danh vô thực
Nguyễn Trường Sơn Email
11/04/2013 21:42
Thực tế : hiện nay có nhiều người vào đảng vì danh , lợ. Vì vậy , có nhiều hiện tượng thoái hóa , biến chất
Muốn đảng vững mạnh, cần phải có dân chủ, để nhân dân được vạch lá diệt sâu
2480 Email Homepage
07/04/2013 14:17
Tại thằng tàu mà ra cả.Tiền đô,gái gú...đã thao túng hết rồi.Cụ Hồ ơi .ra đi cứu nước để cho bọn này làm ăn thế a?
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]