Ý KIẾN NHỎ - Bình luận

[Không rõ 07/12/2015 17:13 | by kytrung ]

                                                                                    

 

                      Ý KIẾN NHỎ  - Bình luận

 

           Nước mình cầm quyền theo chế độ độc đảng, điều này ai cũng thấy rồi. Có người nói, độc đảng dễ thống nhất, không phải cạnh tranh!!! Nghe ra là thế, hóa ra không phải. Ngay từ cấp xã đã thấy không đoàn kết, mỗi kỳ đại hội là lôi ra đủ thứ chuyện, nhất là chuyện bầu cử. Đến cấp huyện lại lắm chuyện hơn, rồi cấp tỉnh, thành phố...  từ vỉa hè đến phòng họp thì thà, thì thào về chuyện phe ông này, phe ông kia. Đến cấp trung ương, thì ...thôi rồi, dư luận đồn thổi tùm lum về chuyện phe phái.( Nhất là thời đại bây giờ, thế giới phẳng). Dư luận đang râm ran, trong trung ương bây giờ có nhiều phe phái. Phe thân Trung Quốc, đại diện là ông “này”, phe thân Mỹ, đại diện là ông “ kia”, phe trung dung ( nghĩa là nửa thân Tàu, nửa thân Hoa Kỳ) là ông “ấy”. Lại còn có phe không thân ai cả, thấy ai tốt thì chơi, đại diện là ông “nọ”!!! Nhưng không thấy ban tuyên giáo giải thích.Tưởng vậy là hay, hóa ra, đây là nguyên cớ để lòng dân không yên, người dân không biết tin ai vì quá nhiều lời đồn thổi, dẫn đến xã hội bất ổn.

              Trong đảng, nhất là ở cấp lãnh đạo, người dân đều biết chuyện phe phái là có thật, cho dù ban tuyên giáo chưa bao giờ đề cập. Nhỏ như cấp xã, cấp huyện đến cấp lớn như cấp tỉnh, cấp trung ương ...chỉ cần qua những lần phát biểu của cấp lãnh đạo, không phải người tinh ý, cũng nhận ra.

           Vậy thì, để minh bạch, để người dân biết, ủng hộ những người lãnh đạo thực tâm, thực tài, tôi mượn ý của một người đảng viên lão thành, thử đề xuất một ý kiến nhỏ.

            Trong nội bộ đảng, nhất là ở cấp trung ương ngay trong BCH, trước ĐH đảng lần thứ XII thử chia ra làm  ba nhóm. Ba nhóm này vẫn tôn trọng chủ thuyết , cương lĩnh, nhưng về phương pháp thì có khác. Nhóm nào nói theo Trung Quốc là tốt, cứ chứng minh công khai ! Nhóm nào bảo theo Mỹ là được, hãy phát biểu cho toàn dân, đảng viên biết! Còn nhóm trung dung, cũng đăng đàn trung thực,  nếu tốt, dân và đảng viên ủng hộ.

         Mọi việc công khai minh bạch như vậy sẽ có lợi nhiều điều:

            - Lấy lại lòng tin người dân, đập tan mọi lời đồn thổi không có lợi cho đảng cầm quyền.

            - Đây là một trong những phương pháp tốt thanh lọc bớt những kẻ cơ hội bất tài, hèn với giặc, ác với dân

            - Cũng là một tiền đề, một bước thử để đi đến một hiến pháp dân chủ, một nhà nước dân chủ. Nói đến dân chủ, không gì hơn, phải thực thi dân chủ ngay trong nội bộ đảng.

             Một ý kiến nhỏ, không hy vọng, nhưng tôi vẫn đề xuất.

Bình Luận | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(6625)
Mơ hoa Email
25/12/2015 23:08
Chỉ thực hiện được ý kiến nhỏ ấy của bác thì nước ta đã hóa rồng từ lâu rồi .
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]