TIÊU CHÍ CỦA TÔI – MỘT NGƯỜI DÂN  - Bình luận  

 

 

            Nếu theo dõi mọi luồng thông tin, kể cả “lề trái” , “ lề phải” mọi người như lạc vào giữa “mê hồn trận” bởi những luồng thông tin đối chọi nhau chan chát. Khổ một nỗi, những lời giải thích của nhiều vị có trách nhiệm của đảng, chính phủ lại không đủ sức thuyết phục. Sự hoài nghi vẫn hoàn hoài nghi, thất vọng vẫn hoàn thất vọng, bi quan vẫn hoàn bi quan…

            Đến giờ, một người dân như tôi, ở Việt Nam, có một tâm trạng thực sự hoang mang, không biết đại hội đảng lần thứ XII sắp tới việc chọn ra một ông Tổng bí thư theo tiêu chí nào?      

           Tiếc một điều, việc chọn ra một ông Tổng bí thư có uy tín, có tầm, có đức lại không phải là việc của dân, việc này là của đảng, mà cũng không phải là toàn thể đảng viên cộng sản, đây là việc của nội bộ của mấy trăm ông ủy viên chính thức, dự khuyết trung ương rồi cũng là việc của 16 ông ủy viên BCT.

              Với tôi, là người dân, nếu như có một cuộc trưng cầu dân ý về tiêu chuẩn bầu một ông Tổng bí thư đảng, tôi sẽ trả lời:

             Trước hết đó là một người yêu nước chân chính, thể hiện bằng cả hành động và lời nói thu phục nhân tâm trong và ngoài nước. Người đó không đại diện cho bất cứ một phe nhóm lợi ích, hay vùng miền nào mà chỉ đại diện cho cả dân tộc, làm theo ý nguyện của dân tộc. Người đó phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không nghiêng ngả, lệ thuộc vào bất cứ thế lực đế quốc lớn nào, có một quyết sách đúng, tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Người tổng bí thư đó phải hiểu ý nguyện nhân dân, thực tâm hòa giải, đoàn kết triệu người dân như một. Tôi cũng nói thẳng, người lãnh đạo đảng muốn đảng đoàn kết, có sức mạnh thì trước hết phải làm sao cho dân tộc đoàn kết. Chỉ có như vậy đảng mới thực sự giữ được vai trò lãnh đạo của mình. Còn như hiện tình, dù đảng không muốn hoặc cố tình quay lưng với sự thật, thì ai cũng biết  là hiện tình trong nội bộ đảng sự mất đoàn kết đang diễn ra gay gắt, nghiêm trọng, đảng nắm vai trò lãnh đạo thực sự đang dựa vào sức mạnh của công an, quân đội chứ không dựa vào lòng tin của dân. Mà dựa vào sức mạnh đó, thì nguy hiểm vô cùng khi đến một lúc nào đó  lực lượng công an và quân đội không còn tin vào vào sự lãnh đạo của đảng nữa !!!

         Chỉ có dựa vào lòng tin của dân, để dân tin người tổng bí thư  sẽ có sức mạnh, uy tín giải quyết nhưng yêu cầu bức thiết mà dân tộc, thời đại đề ra, và cũng vững vàng không hề run sợ trước những luồng thông tin độc hại.

          Nên thế, trong  đại hội đảng sắp tới, tôi với tâm nguyện một người dân tha thiết mong các đại biểu dự đại hội hãy thể hiện bản lĩnh của mình, lắng nghe ý kiến của người dân, của những trí thức yêu nước  chân chính trong và ngoài nước, của những vị tướng lĩnh từng tham gia hai cuộc cuộc kháng chiến, dạn dày trận mạc  còn đau đáu nỗi tồn vong dân tộc…để tỉnh táo chọn ra một vị tổng bí thư dân tin, dân nhờ.

         Nếu được như thế  dân sẽ biết ơn, nhớ đời đời.

         Còn không phải vậy…hậu quả xấu đã nhỡn tiền!

           

Bình Luận | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2844)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]