MONG ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG – Phút nói thật

 

 

 

         Chỉ còn vài ngày nữa đại hội đảng lần thứ 12 khai mạc, là dân, lại là dân đen nghĩa là thân phận con giun, con dế, không bấu víu vào ai, không quyền lực, chỉ dựa vào sức mình để làm việc, kiếm cái ăn, cái mặc, tôi mong đại hội đảng:

       Mong các ông đoàn kết, đừng chia bè, kéo cánh. Một đảng không đoàn kết, tôi nói khí không phải, tự các ông giết nhau, chứ không có “thế lực phản động” nào phá cả! mà muốn đoàn kết, theo tôi, rất dễ, đảng hãy đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, mọi quyết sách  làm theo  ý nguyện dân tộc. Ý nguyện dân tộc, không phải khó tìm, nếu công khai, minh bạch, thực sự vô tư, công bằng, bằng một cuộc trưng cầu dân ý, các ông sẽ thấy câu trả lời. Đại hội đảng làm theo ý nguyện người dân, lập tức sẽ có sự kết dính mọi người trong và ngoài đất nước Việt Nam vào một khối, những kẻ đi ngược lại quyền lợi dân tộc, không phải chỉ đại hội đảng, mà chính người dân sẽ loại bỏ không thương tiếc

         Tôi cũng mong đại hội đảng lần 12, những đại biểu của đại hội,  tự nhận là người đại diện cho nhân dân hãy làm theo ý nguyện của người dân. Những đại biểu tự nhận là đại diện cho người dân, đại diện cho đảng viên chân chính phải có tiếng nói dũng cảm vạch mặt những kẻ cơ hội, tham quyền cố vị. Vạch bằng được chân tướng những kẻ bề ngoài rêu rao “ giữ vững ổn định, giữ vai trò lãnh đạo của đảng” nhưng thực chất là muốn đưa tay chân mình nắm vị trí lãnh đạo dễ bề thao túng trong hàng ngũ lãnh đạo, loại trừ những người có thể đáp ứng được yêu cầu của lịch sử, thời đại mà người dân đang cần. Lúc này hơn lúc nào hết, người dân như tôi mong các đại biểu dự đại hội đảng có bản lĩnh, có chính kiến không lệ thuộc vào bất cứ phe nhóm nào để tìm ra một minh chủ có tầm, có tâm. Minh chủ ở đây, không phải do một hai, cá nhân “nặn” ra, mà phải do các đại biểu dự đại hội bầu. Không lẽ các ông tự nhận là đại diện cho nhân dân, đại diện cho những đảng viên chân chính , với lá phiếu của mình, lại buộc phải bầu cho những người, mà chính các ông không muốn, người dân không muốn, đảng viên chân chính không muốn. Đất nước có đi vào thời đại văn minh, hiện đại được hay không? Hay trở thành một phiên thuộc của nhà cầm quyền Trung Quốc ?  Đất nước có một minh chủ thông minh, bản lĩnh, biết đưa dân tộc đến con đường sáng, hoặc ngược lại đẩy dân tộc đến thảm cảnh kinh tế kiệt quệ, người dân khủng hoảng niềm tin, xã hội đầy loạn lạc… thực sự đang phụ thuộc thái độ, ý thức trách nhiệm với lá phiếu của mình khi là đại biểu đi dự đại hội đảng.

      Rất mong các ông tỉnh táo.

      Tôi, một người dân, thực lòng muốn đại hội lần này thành công,  thành công thực chất, chứ không phải thành công như mọi lần, để rồi mỗi lần gọi là “thành công” đại hội đảng, đất nước lại lâm vào khủng hoảng, khủng hoảng sau to hơn khủng hoảng trước.

          Trước hết là ý thức hệ, những ý thức hệ lạc hậu, phản động mà nhân loại loại bỏ, không lẽ các đại biểu dự đại hội đảng không nhận ra.  Ý thức, chủ thuyết Mác – Lê, mà lãnh đạo đảng đang cố giữ, đến thời điểm hiện tại, thực tế chứng minh nó đã đi ngược lại trào lưu lịch sử, đi ngược lại bước tiến của nhân loại, đi ngược lại ý nguyện của người dân. Nếu như đảng cố giữ chủ thuyết này,  dân tộc chúng ta sẽ không thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, điều nguy hiểm hơn, tôi cho rằng, đây một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy yếu sức mạnh của đảng.

       Mà sức mạnh của đảng, đó là lòng tin của dân, có uy tín lãnh đạo… hiện những điều này, cho phép tôi nói thật, các ông không có.  Nếu có, đó là đảng dựa vào sức mạnh của công an, quân đội. Sức mạnh của chính quyền, của một đảng cầm quyền không dựa vào dân mà dựa vào công cụ bạo lực, theo tôi, không vững chắc, thậm chí rất nguy hại. Nhiều bài học của những chính quyền độc tài trên thế giới đã chỉ ra.  Việt bắt bớ giam cầm những người khác chính kiến, có ý kiến phản biện… chỉ càng đẩy mâu thuẫn xã hội lên cao, không được sự đồng thuận của dư luận quốc tế, đảng phải huy động lực lượng đối phó mà lẽ ra có những phương pháp giải quyết rất nhẹ nhàng chỉ làm tăng uy tín của đảng chứ không phải uy tín của đảng đang suy yếu như hiện nay. Tôi mong trong đại hội đảng, các đại biểu có bản lĩnh dũng cảm phát biểu chinh kiến của mình để đảng đi vào con đường hợp lòng dân, hợp thời đại, đất nước bước vào con đường sáng.

                 Tôi cũng mong đại hội đảng lần này là một đại hội của tinh thần hòa hợp, xóa bỏ cách ngăn, xóa bỏ sự chia rẽ. Những người lãnh đạo đảng cần rộng lòng thực sự với những  người Việt xa nước, không bới móc quá khứ hận thù, làm sao người Việt ở nước ngoài trở về dễ hòa nhập, dễ làm ăn, cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam mới. Tiếng nói ủng hộ đảng của họ, nếu như đảng làm tốt việc này, còn có tác dụng tích cực gấp ngàn lần lời hiệu triệu của đảng.

                Là một người dân, trong một đất nước chịu sự lãnh đạo độc đảng, không gì hơn, tôi muốn đảng đi theo ý nguyện dân tộc, được từng người dân trong nước tôn trọng ủng hộ. Chính lẽ thế, tôi bộc bạch những suy nghĩ thật của mình để đại hội đảng, nhất là những đại biểu tham dự đại hội hiểu và có những quyết sách đúng  đưa đại hội đến thành công thực chất, đất nước Việt Nam sẽ sang trang mới, bắt đầu từ đại hội này!

Phút nói thật | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(8169)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]