Một bạn đọc thân thiết gửi tới trankytrung.com bài thơ này. Đọc mà rơi nước mắt....

 

 

CHA VÀ CON.
Con hỏi,
Thật có Luân hồi không, Ba ?
-Sao không ?
Những người yêu nơi mỉnh sinh ra có bao giờ đầu thai trở lại không, Ba ?
-Sao không ?
Sao Đất nước đã thế này mà Trấn Quốc Toản vẫn chưa trở về, thưa Ba ?
- Yên lặng.!
Ồ, con hiểu rồi.
Hiểu rồi !!?
Con hiểu làm sao ?
Trần Quốc Toản, nếu Người trở về.Người sẽ lại như Phương Uyên. bị công an đưa đi mất tích !
Tôi thấy mắt người cha đỏ hoe.  

 

Thơ | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4009)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]